Nový lodní výtah na přehradě Orlík pro lodě do váhy 6 tun

Nový lodní výtah na přehradě Orlík pro lodě do váhy 6 tun

Nový lodní výtah na přehradě Orlík zahájil provoz v pátek 6. 5. Předchozí vozík umožňoval přepravu lodě o výtlaku do 3,5t, nyní uveze téměř dvojnásobek – 6t.

Povodí Vltavy spustilo na Orlické přehradě zkušební provoz modernizovaného lodního výtahu pro malá plavidla. Původní zdvihací zařízení prošlo rozsáhlou přestavbou v ceně 122 milionů korun. Se zahájením ostrého provozu se počítá do konce května.

„Ověřovací provoz bude trvat pár týdnů, nejdéle do konce května, ale nejspíš skončí dřív,“ uvedl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Modernizovaný výtah již nyní slouží veřejnosti a využívají ho první provozovatelé lodí. „Proplavily se zatím dvě lodě a proběhlo to bez problémů,“ uvedl krátce po zahájení provozu Roldán.

Cílem přestavby bylo zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a kapacity výtahu. Šikmý kolejový výtah je v provozu od poloviny 70. let, v plavební sezoně je velmi vytížený. Proto bylo zapotřebí kompletně modernizovat i strojní a elektrotechnologickou část plavebního zařízení.

Nový lodní výtah na přehradě Orlík počítá i se suchem

Nový lodní výtah na přehradě Orlík. Návodní část kolejové dráhy byla prodloužená o 10 metrů.
Nový lodní výtah na přehradě Orlík. Návodní část kolejové dráhy byla prodloužená o 10 metrů.

Zásadní také bylo prodloužení návodní části kolejové dráhy o 10 metrů délky. Unikátní dílo bylo totiž až doposud při nedostatku srážek často mimo provoz. Minimální hladina pro plavení lodí je nyní o dalších 3,5 m nižší, což umožňuje udržet zařízení v chodu i při extrémním suchu.

Zdvihadlo by po rozšíření mohlo přepravit až 2000 plavidel ročně

Nový vozík vyrobili v chrudimské společnosti EL-VY. Modernizaci celého výtahu měl na starosti Metrostav, který také k novému vozíku dodal projekt.
Nový vozík vyrobili v chrudimské společnosti EL-VY. Modernizaci celého výtahu měl na starosti Metrostav, který také k novému vozíku dodal projekt.
Nový lodní výtah na přehradě Orlík pro malá plavidla o výtlaku až do 6 tun.
Nový lodní výtah na přehradě Orlík pro malá plavidla o výtlaku až do 6 tun.

Společnost Metrostav, která projekt realizovala stavebně měla na starost také výrobu vozíku, včetně vypracování studie a projektové dokumentace. „Zejména pro statiky byla fáze návrhu docela dobrodružná, protože každá loď má nejen jinou hmotnost a rozměry, ale i trochu jiný tvar kýlu. Věřím, že vodáci modernizaci velmi ocení, protože zatímco v současnosti odbaví výtah maximálně zhruba 1200 lodí za plavební sezonu, po modernizaci by to mohlo být až přes 2000,“ uvedl vedoucí projektu Tomáš Beržinský z Metrostavu.

Lodní výtah na Orlíku zdolává výšku přes 70 m a délku 277 m. Přeprava plavidel v něm probíhá nasucho po kolejové dráze. Plošinový vozík zanořený ve vodě se s připevněnou lodí pomocí elektrického navijáku vytáhne po kolejích na korunu hráze ke strojovně, tam jej točna obrátí na druhou stranu a vozík se po kolejích spustí zpět do vody.

Lodní výtah je nyní schopen přepravovat plavidla o těchto maximálních rozměrech:

Modernizace výtahu byla koordinovaná se stavbou bezpečnostního přelivu

Vizualizace vtoku nového přelivu z nádrže VD Orlík. Více se lze dozvědět na stránkách projektu: www.orlikppo.cz.
Vizualizace vtoku nového přelivu z nádrže VD Orlík. Více se lze dozvědět na stránkách projektu: www.orlikppo.cz.

Orlická přehrada je největším vodním dílem v Česku. Stavba začala v roce 1954 a hlavní část prací pokračovala až do roku 1961. V minulosti prošla přehrada mnoha zkouškami, těmi nejnáročnějšími byly povodně v letech 2002, 2006 a také 2013. Tehdy odolala zátěži, se kterou se při jejím budování vůbec nepočítalo.

Modernizace lodního výtahu na vodním díle Orlík byla koordinovaná se stavbou nového bezpečnostního přelivu, který by měl ochránit orlickou hráz před desetitisíciletou vodu s průtokem vody až 5300 m3 za vteřinu, což přibližně odpovídá stavu při ničivých povodních v roce 2002. Nový přeliv vzniká vedle současné přehradní hráze a bude se skládat ze tří přelivných polí. Pod ní pak vyústí do velkého betonového koryta.

Zdroj: www.metrostav.cz, www.pvl.cz, plavebniurad.cz