Zdvihadlo Scharnebeck

Zdvihadlo Scharnebeck – konec opravy stále v nedohlednu

Zdvihadlo Scharnebeck trpí rakovinou betonu, tento chemický proces poškozuje nosné části zařízení. Rekonstrukce začala už v roce 2018 a stále není hotovo.

Termín dokončení oprav za téměř 80 milionů eur se stále posouvá. Problémem je křemičitý štěrk v betonu, který reaguje s cementem a „bobtná“. Tato reakce vede k porušení struktury betonu a drasticky snižují jeho pevnost. Odborníci to nazývají rakovinou betonu – AKR, což je zkratka pro alkalicko-křemičitou reakci.

Zdvihadlo Scharnebeck
Stavba zdvihadla Scharnebeck v roce 1971. Foto: Walter Rademacher/Wikipedia.
Zdvihadlo Scharnebeck
Technický plánek zdvihadla Scharnebeck

Řešením těchto problémů bývá velmi často demolice celé stavby. V případě zdvihadla Scharnebeck se ale odstraní „jen“ části poškozeného betonu. Starý beton nahradí nová speciální betonová směs.

První loď projela zdvihadlem v prosinci 1975, v té době šlo o největší zařízení svého druhu. Nyní výškový rozdíl 38 metrů překoná zhruba 20 000 lodí ročně. Pro plavbu je ale z důvodů oprav v provozu pouze jeden ze dvou zdvižných žlabů. Zdvihadlo je tak „úzkým hrdlem“ celého kanálu Elbe-Seitenkanal (ESK)

Zdvihadlo Scharnebeck doplní větší zdymadlo

Kanál a zdvihadlo mají zásadní význam pro spojení přístavu Hamburk s průmyslovými oblastmi Dolního Saska a se systémem západoněmeckých kanálů. Nejen problém se špatným betonem, ale také potřeba rozvíjet vodní cesty přiměla odpovědné orgány k činnosti. Spolková vláda zařadila na seznam prioritních projektů stavbu nové a větší plavební komory. Nové zdymadlo by mělo umožnit plavbu lodím dlouhým až 135 metrů, na místo současných 100 metrů. Předpoklad spuštění nové komory do provozu je po roce 2030.

Specifikace zdvihadla Scharnebeck

 • Provedení: Dvojitý vertikální kladkostroj s protizávažím a dvěma na sobě nezávislými žlaby. Každý žlab ve čtyřech vodících věžích.
 • Stavební náklady: 190 milionů DM (po dovybavení)
 • Výška zdvihu: maximálně 38 m (v závislosti na výšce hladiny Labe)
 • Rozměry žlabu: užitná délka/ užitná šířka/ hloubka zárubně 100 m / 11,8 m / 3,38 m (skutečná délka mezi vraty = 105,6 m)
 • Žlabová vrata a vjezdová vrata v horním a dolním zhlaví jsou zvedací
 • Ochranná zařízení vrat: Bezpečnostní lana připevněná k žlabovým vratům pro ochranu před nárazy lodí. Tyto lana zkracují použitelnou délku pro lodní dopravu na 100 m.
 • Celková hmotnost žlabu naplněného vodou: 5 800 t
 • Celková hmotnost pohyblivých částí žlabu (včetně vody): cca 11 800 t
 • Hmotnost kotoučů protizávaží z těžkého betonu (224 ks na žlab): cca 26,5 t (celkové protizávaží 5 936 t na žlab)
 • Rozměry kladky protizávaží: 6,8 m × 3,4 m × 0,32 m
 • Tloušťka 240 ocelových lan na žlab: 54 mm
 • Pohon žlabu: Čtyři elektromotory po 160 kW
 • Doba procesu zvedání/spouštění: 3 minuty
 • Doba průjezdu (včetně vplutí a vyplutí): 15-20 minut
 • Výkon čerpací stanice pro dodávku vody do kanálu z Labe: 6,75 m³/s

Zdroj specifikací: de.wikipedia.org