Nová plavební komora Smíchov – řešení pro malá plavidla

Dne 5. března 2012 se na pražské radnici uskutečnilo jednání zástupců Magistrátu hlavního města Prahy a Ředitelství vodních cest ČR. Výsledkem jednání je shoda ve snaze lépe využít příležitostí, které Praze dává Vltava a její okolí.

Jednání se zúčastnil Jan Skalický pověřený řízením ŘVC ČR a za město Aleksandra Udženija, radní pro správu majetku a podporu podnikání a členka Výboru pro dopravu, ředitel Odboru městského investora Jan Beránek a Vladimír Schmalz, předseda Výboru pro územní rozvoj HMP.

Obě strany se shodly na záměru zvýšit atraktivitu Vltavy a jejího nejbližšího okolí.

Paní radní Udženija k tomu řekla: „Vltava je tepnou Prahy, kterou musíme po vzoru ostatních evropských měst využít. Jsem velmi ráda, že to pan ředitel Skalický vidí obdobně a k problematice přistupuje aktivně a s velikým úsilím. Věřím, že se nám společným postupem povede realizovat klíčové projekty, které přinesou další impulz k rozvoji vodní dopravy i ke zkulturnění náplavek.“

Zrychlení a větší efektivitu při řešení nových projektů by měla přinést společná odborná pracovní skupina, která zajistí zejména koordinaci městských a státních investic a pomůže při hledání optimálních řešení projektů jak z pohledu plavby, tak i z pohledu města. Měla by tak vzniknout nová přístaviště a k nim odpovídající prostředí náplavek.

Důležitá je také otázka řešení situace nejpřetíženější plavební komory ve střední Evropě. K tomu nám řekl Jan Skalický: Plavební komora Smíchov je opravdu extrémně přetížená. Vzhledem k tomu, že při proplavení mají velké lodě přednost, stává se, že malé ve špičce čekají až několik hodin. Nemluvě o kolizních situacích, které vznikají uvnitř komory, kde je dohromady několik velkých a malých lodí najednou. Společným úsilím najdeme řešení. Dnes jsme se shodli na technických předpokladech stavby nové plavební komory v těsné blízkosti té stávající. Tím se situace výrazně zklidní.“

Nová plavební komora bude menší (předpokládaná velikost komory 45 x 6 m) a pomůže lodím překonat Staroměstský jez. K překonání Šítkovského jezu bude sloužit dnes již funkční zdymadlo u Mánesa. Nyní bude předložen návrh do Výboru pro územní rozvoj a vše bude směřováno tak, aby při realizaci mohly být využity i prostředky z fondů EU.

Zdroj: ŘVC ČR