Velké lodě nejsou pro Antverpy žádný problém

Přístav Antverpy/Antwerpen – Kontejnerové lodě o délce až 400 metrů mohou proplout po řece Šeldě/Schelde až do přístavu Antverpy. To je závěr specializované studie.

Obecným trendem ve světě je, že námořní kontejnerové lodě rostou do stále větších rozměrů a jejich kapacita se zvětšuje. Přístav Antverpy i přes své umístění hluboko ve vnitrozemí  stále nabízí vynikající přístup i pro největší lodě na světě. Ze simulací provedených laboratoří vyplývá, že lodě dlouhé až 400 metrů, mohou plout současně v obou směrech, nebo se navzájem bez problémů předjíždět. V simulacích byly také zahrnuty proměnlivé faktory, jako například příliv a nebo přítomnost ostatních lodí.
Ačkoliv se při simulacích nevyskytly žádné problémy s míjením nebo předjížděním, bylo na základě konzultací s lodivody v  řadě lokalitách doporučeno, kde by se měly manévry těchto velkých lodí přednostně provádět.

Zdroj: www.portofantwerp.com