Tanker MTS CITO - První plně certifikovaný tanker normou Stage V

tanker

Tanker je loď určená k přepravě nebo skladování kapalin a plynů. Obvyklým přepravovaným zbožím je surová ropa a produkty z ní, chemikálie a zkapalněný plyn.

Tankery také přepravují komodity, jako jsou rostlinné oleje, melasa a víno. Tankery se používají v námořní i vnitrozemské lodní dopravě.