Firma České loděnice se dostala do finančních potíží

Firma České loděnice se dostala do finančních potíží

Děčínská společnost České loděnice a.s. dluží pracovníkům na mzdách více jak milion korun. Ti proto podali k soudu insolvenční návrh.

Loděnice, která je pro většinu místních obyvatel, ale zejména pro plaveckou veřejnost, známá jako „loděnice Křešice“, se nedostává do finančních problémů poprvé. V tomto smyslu zásadní událostí v téměř 200 let trvající tradici oprav a staveb lodí v tomto místě, byl krach společnosti ČSPL a.s., na počátku 21. století. Jen v samotné loděnici tato událost kdysi ovlivnila osudy téměř 400 zaměstnanců.

Společnost České loděnice a.s. dnes zaměstnává oproti době předchozí „pouhých“ 25 osob. Neproplacené mzdy i za několik měsíců vedly 23 zaměstnanců k podání návrhu na insolvenci. Loděnice navíc dluží také státu, nebo zdravotním pojišťovnám.

Jednatel firmy chce situaci vyřešit co nejrychleji

Na insolvenci ve svém článku jako první upozornil Český rozhlas, pro který na dotazy odpovídal jednatel společnosti Serhij Kravčenko. Ten vidí hlavní problém ve stavu vodní cesty. „Tím hlavním problémem je pro nás špatná splavnost řeky Labe – ta nám neumožňuje dlouhodobé plánování zakázek, protože většina našich klientů se sem v letních měsících nedostane. Dalším problémem je pak druhotná platební neschopnost,“ uvedl Kravčenko.

Záchranu podniku vidí Serhij Kravčenko v restrukturalizaci. Zakázek má podle něj společnost dost. Časový horizont nedokázal odhadnout, ale situaci chce vyřešit co nejrychleji. Uvedl dále pro Český rozhlas.

Takto to v děčínské loděnici vypadalo v roce 2015.


Loděnice Křešice sloužila po většinu 20. století společnosti Československé plavby jako opravárenské zázemí pro její početnou flotilu říčních nákladních lodí. Po krachu a rozprodeji společnosti se loděnice jako samostatný subjekt také z velké části orientovala na stavbu nových plavidel. Aktuální prezentaci služeb společnosti si lze prohlídnout na jejich webové prezentaci: www.ceskelodenice.cz.

O historii Československé plavby jsme psali v tomto článku:

Společnost má milionové dluhy a exekuce

Jak již bylo bylo uvedeno, navrhovatelé insolvence jsou zaměstnanci, ktrým společnost již dlouhodobě nevyplácí mzdy dle uzavřených pracovních smluv. Navrhovatelé také dále upozorňují na závazky po splatnosti pro Českou správu sociálního zabezpečení a dvou zdravotních pojišťoven, kdy se jedná o další miliony Kč. Dále má dlužník milionové daňové pohledávky a několik dalších exekucí, jak je uvedeno v insolvenčním rejstříku: isir.justice.cz.

Zdroj: úvodní foto – Jiří Komárek, www.irozhlas.cz, isir.justice.cz