Zkontrolujte si průkaz vůdce malého plavidla, vyzývá SPS

Zkontrolujte si průkaz vůdce malého plavidla, vyzývá SPS

Státní plavební správa naléhavě upozorňuje plaveckou veřejnost na blížící se konec výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla – VMP.

Státní plavební správa opakovaně doporučuje zkontrolovat si datum vydání průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla. Jedná se o průkazy, které byly vydány před 1. lednem 2015.

Konečný termín podání žádosti o výměnu průkazu způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla – VMP je stanoven na 29. února 2024, a to na základě přechodných ustanovení zákona č. 372/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.

Státní plavební správa apeluje na držitele výše uvedených průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla – VMP, aby o výměnu svých průkazů požádali neprodleně a předešli tak komplikacím s neplatným průkazem, který po uplynutí lhůty 29. února 2024 pro podání žádosti již nebude možné vyměnit.

Při odevzdání původního dokladu je výměna bezplatná

K výměně je nutné podat žádost o výměnu plavebního dokladu, kterou lze zaslat poštou nebo podat osobně na kterékoliv pobočce plavebního úřadu. Žádost nelze podat elektronicky. K žádosti je potřeba přiložit průkaz, který má být vyměněn. Taková výměna je bezplatná. Pokud žadatel původní průkaz Státní plavební správě neodevzdá, zaplatí se žádostí správní poplatek 100,- Kč.

Fotografie se nedokládá. Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu již neplatného průkazu způsobilosti, je nutné k žádosti přiložit lékařský posudek o zdravotní způsobilosti (podle vyhlášky č. 11/2023 Sb., o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě), který není starší 3 měsíců a je potvrzený praktickým lékařem. Formuláře jsou k dispozici na webových stránkách plavebního úřadu, v sekci Doklady osob.

Zdrojová informace na webu Plavebního úřadu: Informace Státní plavební správy č. 2/2024 ze dne 17. 1. 2024 o ukončení výměny průkazů způsobilosti vůdce malého a rekreačního plavidla – VMP