Průzkumný člun společnosti Sea Terra pro vyhledávání nevybuchlé munice.

Průzkumný člun začal v Rýnu vyhledávat nevybuchlé bomby

Průzkumný člun začal v pondělí 21. 2. 2022 prohledávat plavební dráhu Středního Rýna. Důvodem je příprava bagrování koryta v rámci prohloubení plavební dráhy.

Před začátkem „zkušebního“ bagrování v rámci akce prohloubení plavební dráhy v úseku Středního Rýnu, odborníci zkoumají koryto řeky, zda se v ní nenacházejí bomby z druhé světové války. Přibližně týdenní nasazení průzkumného člunu společnosti Sea Terra je plánováno od pondělí (21. února). Ohlásil německý úřad pro správu vodních cest a lodní dopravy pro oblast Rýnu (WSA). Vyhledávat nevybuchlou munici je plánováno v úseku Rýna u města Lorch a Oberwesel (rýnský km 552,0-552,3 a 541,4-541,8)

Společnost SeaTerra GmbH má více než 20 let mezinárodních zkušeností v oblasti detekce, odstraňování a demolice výbušné munice ve vodě i na souši. Pro práci používá vysoce přesné a citlivé senzory v kombinaci s moderními polohovacími systémy. SeaTerra má flotilu sondážních a likvidačních plavidel a má vlastní podvodní robotiku (ROV).
Otevřený průzkumný člun společnosti SeaTerra.
Otevřený průzkumný člun společnosti SeaTerra.

Podle WSA se k lokalizaci železných předmětů ve vodě používají magnetometry s vysokým rozlišením. „V magnetických datech jsou potenciální bojové prostředky identifikovány jako odchylka od zemského magnetického pole. Zkušení geofyzici vyhodnocují tyto odchylky, aby zajistili přesnou polohu objektů identifikovaných detektory“ pokračuje úřad. Pokud by byly bomby objeveny, v závislosti na tom, kde byly nalezeny, by se o jejich likvidaci postarala státní služba pro likvidaci výbušnin (KRD) spolkových zemí Hesenska nebo Porýní-Falc.

Zkušební bagrování s frézovacím procesem na skalnatém korytě Rýna u Lorch a Oberwesel je podle WSA plánováno na první květnový týden, pokud to tedy výška vodní hladina dovolí. Cílem těchto zkušebních prací, které provede společnost Hülskens Wasserbau je nastavit případná opatření pro snížení dopadu na životní prostředí.

Projekt zvýšení ponorů na novou úroveň 2,10 m

Projekt zvýšení hloubky plavební dráhy mezi St. Goar a Wiesbaden na 2,10 m

V úseku Středního Rýnu mezi městy Wiesbaden a St. Goar má být plavební dráha pro lodě prohloubena z nyní zaručených 1,90 metru na 2,10 metru. Za tímto účelem bude pravděpodobně od konce roku 2029 do roku 2033 odstraněno šest „mělkých míst“ s náklady 60 miliónu eur.

Zejména nízká voda v extrémně suchém roce 2018 způsobila v německé síti vodních cest miliardové škody, kdy bylo po velice dlouho dobu možné nakládat lodi jen částečně. V průběhu klimatických změn odborníci očekávají i v budoucnu více fází s nízkým stavem vody.

Zdroj: www.zeit.de, www.bvwp-projekte.de, seaterra.de, www.wsa-rhein.wsv.de