Příprava vítězného návrhu mostu na pražské Výtoni pokračuje

Příprava vítězného návrhu mostu na pražské Výtoni pokračuje

Ministr dopravy, primátor Prahy, zástupci Správy železnic a studia 2T engineering představili další postup přípravy dopravního řešení na pražské Výtoni.

Nadále bude pokračovat rozpracování a příslušné posuzování vítězného návrhu železničního mostu vzešlého z architektonické soutěže. Pilíře ani historická příhradová nýtovaná konstrukce současného mostu se likvidovat nebudou. Najdou své uplatnění při stavbě nového mostu na Výtoni, historická nýtovaná konstrukce pak bude sloužit jako spojnice přes Vltavu pro pěší a cyklisty na jiném místě v Praze.

„Po zhodnocení roku diskusí a zvažování všech pro a proti jsme se rozhodli, že budeme dál pokračovat v přípravě vítězného návrhu. Jsem si vědom trvající diskuse ve veřejném prostoru a hodnoty současné stavby. Proto navrhujeme zrealizovat na Výtoni trojkolejný most odpovídající na výzvy vlakové dopravy současnosti. Historickou obloukovou konstrukci mostu zachováme, a po dohodě s vedením Prahy bude využita jako most pro pěší i cyklisty, tam kde překlenutí řeky může zlepšit lidem život,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

Původní mostní konstrukce najde využití jako spojnice přes Vltavu pro pěší a cyklisty na jiném místě v Praze

„Protože si uvědomujeme památkovou hodnotu mostu, podrobíme vítězný projekt mezinárodně uznávanému posouzení vlivu na kulturní dědictví, tzv. HIA, a vstoupíme do jednání s mezinárodní organizací UNESCO,“ doplňuje podrobnosti k dalšímu postupu ministr dopravy. „Obě aktivity proběhnou v prvním čtvrtletí roku 2024 s jasným cílem: Dopravní rozvoj Výtoně nesmí ohrozit zápis Prahy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,“ zdůrazňuje Kupka. Ve 2. polovině roku potom bude následovat příprava dokumentace EIA.

„Dopravní problémy, které způsobuje špatný technický stav Výtoňského mostu, dopadají na Pražany i na ty, kteří do hlavního města dojíždějí. Proto společně s ministerstvem dopravy a Správou železnic hledáme řešení. Varianta, která byla dnes představena na Institutu pro plánování a rozvoj, je nejspíš nejschůdnější a finančně méně náročná. Navíc se stávající most využije v jiné lokalitě pro pěší a cyklisty,“ říká pražský primátor Bohuslav Svoboda.

Více informací o projektu nového mostu na Výtoni naleznete na adrese novymostvyton.cz

Železniční most pod Vyšehradem

Současný železniční most v Praze u Výtoně.
Současný železniční most v Praze u Výtoně. Foto: Michal Klajban

Železniční most (někdy uváděný s upřesňujícím určením „vyšehradský“, „pod Vyšehradem“, „výtoňský“, „na Výtoni“ či „smíchovský“) propojuje vltavské břehy v Praze u Výtoně (bývalé Podskalí) pod Vyšehradem a Smíchov.

Most není oficiálně pojmenovaný, v mapách je běžně označován podobně jako jiné nepojmenované železniční mosty slovy železniční most (s malým písmenem), v tomto případě však bylo toto označení vžité jako neoficiální vlastní jméno. Byl označován jako Most železniční na Smíchov (1881) nebo Most spojovací dráhy císaře Františka Josefa (1909).

Doporučujeme zevrubný článek shrnující historii Železničního mostu pod Vyšehradem na webu Vysehradskej.cz

Zdroj: www.mdcr.cz, cs.wikipedia.org, vizualizace: 2T engineering s.r.o.