Přípravy Baťova kanálu před zahájením sezóny vrcholí

Přípravy Baťova kanálu před zahájením sezóny vrcholí

Povodí Moravy dokončuje přípravy Baťova kanálu na zahájení hlavní plavební sezóny. Hlavní plavební sezóna odstartuje tradičně 1. května.

Povodí Moravy připravuje Baťův kanál na začátek hlavní plavební sezóny. Aby nedocházelo k omezování plavebního provozu, je nutno většinu oprav a investičních akcí provádět mimo dobu, kdy probíhá hlavní plavební sezóna. Většinu prací proto musí správce vodní cesty stihnout během pouhých šesti měsíců zimního období.

„Postupně dokončujeme všechny stavební práce v plavební dráze, máme schválený harmonogram komorování pro hlavní sezónu, čistíme zhlaví a rejdy na všech plavebních komorách a provádíme údržbu a seřízení technologií plavebních komor,“ popisuje ředitel Závodu střední Morava Pavel Cenek z Povodí Moravy.

Generální oprava plavební komory ve Spytihněvi je před dokončením

Plavební komora ve Spytihněvi prochází generální opravou. Komora je osazena zcela novými vraty. Jedno křídlo vrat váží 2,7 tuny, je 3,2 metru široké a 4 metry vysoké. Vrata plavební komory byla instalována na speciální čepy, které zajistí jejich plynulý pohyb.
Plavební komora ve Spytihněvi prochází generální opravou. Komora je osazena zcela novými vraty. Jedno křídlo vrat váží 2,7 tuny, je 3,2 metru široké a 4 metry vysoké. Vrata plavební komory byla instalována na speciální čepy, které zajistí jejich plynulý pohyb.

Plavební sezónu 2024 přivítá komplexně opravená plavební komora ve Spytihněvi a modernizované nápustné stavidlo ve Veselí nad Moravou, které je jediným objektem zajišťujícím napouštění povrchové vody z řeky Moravy do jižního kanálového úseku vodní cesty Baťův kanál od Veselí nad Moravou až po jez Su­doměřice. V letošním roce bude rovněž dokončena moderni­zace zbývajících dvou rejd plavebních komor ve Spytihněvi a Babicích. Akce byly financovány ze zdrojů SFDI s dílčí spoluúčastí Povodí Moravy, s. p.

Modernizované nápustné stavidlo ve Veselí nad Moravou.
Modernizované nápustné stavidlo ve Veselí nad Moravou.

Kromě velkých stavebních akcí provedlo Povodí Moravy v rámci příprav i řadu menších údržbových prací a oprav. „Nově jsme opravili vypouštěcí stavítko na vzpěrných vra­tech plavební komory Babice, provedli jsme opravy úchytných lan a kotvících ok na komorách v Huštěnovicích a Uherském Ostrohu, dále pak opravy technologií na komorách Vnorovy I. a Petrov,“ vyjmenovává Cenek.

Součástí přípravy na hlavní plavební sezónu byl také arboristický ořez větví a keřů zasahujících do plavební dráhy, osazení bójí vyznačujících plavební dráhu a čištění ná­nosů v rejdách plavebních komor. Do akce vodohospodáři zapojili i pracovní plavidlo Jožin, které se stará o technický stav Baťova kanálu.

Pracovní plavidlo Jožin při práci na odstraňování větví a keřů.
Pracovní plavidlo Jožin při práci na odstraňování větví a keřů.

Hlavní plavební sezóna odstartuje 1. května a potrvá až do konce září

Místem konání hlavního slavnostního odemykání Baťova kanálu bude tento rok Veselí nad Moravou. Provoz plavebních komor letos vychází na 109 dnů, což představuje celkem 872 hodin komorování. V květnu a v září bývají plavební komory v provozu vždy od pátku do neděle, od června do konce srpna pak od úterý do neděle.

V letošním roce komorování zahrnuje také státní svátky 1. a 8. května. V rámci podpory rozvoje cestovního ruchu v oblasti rekreační plavby rozšíří Povodí Moravy komorování v měsíci květnu o dva dny, a to o čtvrtky 2. 5. a 9. 5. 2024. Provoz plavebních komor bude probíhat v provozní dny vždy od 9:30 do 18 hod. Proplutí plavebními komorami je pro veřejnost i provozovatele plavby zcela bezplatné.

Všechny náklady na provoz, obsluhu a údržbu zdymadel zajišťuje z vlastních zdrojů Povodí Moravy tak, aby provozovatelům plavby nevznikly žádné dodatečné náklady. Provoz plavebních komor vyjde vodohospodáře každý rok na přibližně 2,5 až 3 mil. korun.

Zdroj: www.pmo.cz