Zmatený Kapitán říční lodi málem způsobil několik kolizí

Na základě oznámení „Rijkswaterstaat“ (správce vodní cesty) o nebezpečném chování plavidla, byla v Amsterdamu přivolána na palubu Belgické lodě policie. Služba Rijkswaterstaat byla právě svědkem jedné z nebezpečných situací, která nasvědčovala užití alkoholu kapitánem.

Policie ale užití alkoholu ihned vyloučila. Během rozhovoru s kapitánem se ukázalo, že byl pevně přesvědčený, že se s plavidlem nachází v Antverpách. Když ho policie přesvědčila, že jsou v Amsterdamu, zmateně reagoval a prohlásil, že se toho v oblasti velmi změnilo.

Z rozhovoru s Lodníkem vyplynulo, že loď měla skutečně namířeno z přístavu Zwolle do Antverp. V noci však místo do Antverp plul do Amsterdamu. Lodníkova upozornění kapitán nerespektoval, přitom na své cestě způsobil málem několik kolizí. Podle lodníka má kapitán problémy, protože se při pádu na palubě, před čtrnácti dny uhodil do hlavy.

Policie zjistila, že kapitán není schopen pokračovat a předala ho záchranné službě.

Zdroj: www.schuttevaer.nl