Město Písek si připomene tradici voroplavby na řece Otavě

Město Písek si připomene tradici voroplavby na řece Otavě

Město Písek si letos připomene starobylou tradici voroplavby na řece Otavě, která je od roku 2022 zapsaná na Seznamu nemateriálního kulturního dědictví UNESCO.

Dolní tok Otavy byl pro vory splavný již od středověku a vory tak po staletí proplouvaly Pískem v hojném počtu. Nad Pískem „Na Bělidle“ se nacházelo stálé vaziště vorů, naproti na ostrově navštěvovali plavci zdejší hospodu.

Pro připomenutí této důležité tradice jsme ve městě Písku připravili řadu aktivit. Na prostranství před Kulturním domem je již od loňského června možné navštívit vorovou tabuli.

Během Městské slavnosti (7.–9. června) a každý týden během letních prázdnin se uskuteční cyklus pořadů s přednáškami o voroplavbě, prezentací historických fotografií či tvůrčími dílnami.

V pátek 17. května budou na náplavce řeky Otavy odhaleny obří pískové sochy věnované tématu voroplavby. Tyto sochy, vytvořené umělci Marianem Maršálkem a Josefem Faltusem, představí příběh dřeva, řeky a lidí od vody.

Galerie na náplavce bude zpřístupněna souběžně s akcí Pískoviště a sochy zůstanou jako obvykle volně k vidění po celou letní turistickou sezónu.

V rámci dalších tradičních akcí v Písku, jako je Mezinárodní setkání harmonikářů (6. dubna), Duhové divadlo (12.–15. června) nebo Mezinárodní folklorní festival (22.–25. srpna), se také dotkneme fenoménu vorařství. Galerie Dragoun pak na 25. května připravila rodinný malířský workshop „Řeka Otava a vory“, který bude završen výstavou vzniklých děl v září.

Více informací naleznete na oficiálním turistickém portálu města Písek: www.pisek.eu

Zdroj: www.mesto-pisek.cz