Výstava: 100 rokov Dunajplavby

Výstava: 100 rokov Dunajplavby

100 rokov Dunajplavby – Příběhy slovenských lodí na řekách, mořích a oceánech. Výstava k příležitosti kulatého výročí podniku Slovenská plavba a prístavy, a.s.

Slovenské technické muzeum se prostřednictvím své specializované instituce Muzea dopravy od roku 2013 zaměřuje na dokumentaci vodní dopravy na území Slovenska, zvláště na řece Dunaji.

Dunaj jako evropský veletok slouží od nepaměti jako dopravní tepna. Od začátku 19. století se na něm rozvíjí moderní lodní doprava. Na slovenském úseku Dunaje postupně vznikly přístavy v Bratislavě, Komárně a Štúrove.

Po vzniku Československa zajišťovala dopravu od roku 1922 plavební společnost, jejímž dnešním pokračovatelem je společnost Slovenská plavba a prístavy, a.s.

Hlavním posláním SPaP, a. s. je zahraniční a vnitrostátní doprava zboží po vnitrozemských vodních cestách, doprava zboží nákladními čluny, uskutečňování překladu a skladování zboží, jakož i vykonávání spediční činnosti ve vnitrozemských námořních přístavech a překladištích.

V roce 1922 zakládá Československý stát akciové společnosti na Dunaji a na Labi

Bočnokolesový parní remorkér a dva nákladní čluny v Bratislavě na Dunaji.
Bočnokolesový parní remorkér a dva nákladní čluny v Bratislavě na Dunaji. Zdroj: SPaP, a. s.

Plavební podnikání v nově vzniklém československém státě začalo již v březnu 1919, a to vznikem Československého dunajského dopravního úřadu (ČSDÚ) se sídlem v Bratislavě.

Československo mohlo bezplatně používat 19 remorkérů a 460 nákladních člunů z flotily První dunajské rakouské paroplavební společnosti (DDSG) a maďarské plavební společnosti (MFTR).

ČSDÚ si nakonec pronajal od DDSG, 5 parních bočnokolesových
remorkérů a 44 nákladních člunů. Kromě toho dal opravit větší počet člunů zadržených v Komárně.

S tímto lodním parkem začal 20. října 1919 plavební činnost jako první na Dunaji vůbec. Ekonomická situace nového československého státu se v první polovině roku 1922 stabilizovala již natolik, že státní správa mohla začít jednat o založení plavebních akciových společností na Dunaji a na Labi.

Na výstavě si přijde každý na své, nebude chybět ani originální lodní zařízení

Výstava přibližuje stoletou historii plavby na území Slovenska od období vzniku podniku v roce 1922 až do současnosti. Návštěvníci se zde budou moci seznámit s historií plavebního podniku formou informačních panelů, velkoplošných obrazů, map, jakož i dobových artefaktů.

Nebudou chybět ani dobové dokumenty, různá strojní a lodní zařízení, které se používali na lodích na Dunaji. Prezentovány budou lodní zvony, kotvy různého typu, vrtule, radiostanice. Svou velikostí zaujme píst lodního motoru o průměru 350 mm.

Výstava osloví širší spektrum návštěvníků všech věkových kategorií. Na své si přijdou malí i velcí při pohledu na unikátní modely lodí, které pluli pod vlajkou plavebního podniku.

100 rokov Dunajplavby – Příběhy slovenských lodí na řekách, mořích a oceánech

Plakát výstavy: 100 rokov Dunajplavby. Příběhy slovenských lodí na řekách, mořích a oceánech.
Plakát výstavy: 100 rokov Dunajplavby. Příběhy slovenských lodí na řekách, mořích a oceánech.
Termín vernisáže: 20. 10. 2022 v 16:00 hodin.
Zpřístupnění výstavy pro veřejnost: od 21. 10. 2022
Trvání výstavy: 21.10.2022 do 30.9.2023
Pořadatel: Slovenské technické muzeum-Muzeum dopravy
Místo konání: STM-Muzeum dopravy, Šancová 1/B, 811 04 Bratislava

Srdečně Vás zve Slovenské technické muzeum-Muzeum dopravy, Bratislava.

Zdroj: stm-ke.sk