Nová nákladní kontejnerová loď s nulovými emisemi na Rýně

Nová nákladní kontejnerová loď s nulovými emisemi na Rýně

Future Proof Shipping, projekt Flagships financovaný EU a projekt ZEM Ports NS financovaný Interregem spouští nákladní kontejnerovou loď s nulovými emisemi.

Průkopnické nákladní kontejnerové plavidlo na vodíkový pohon je označované jako „H2 Barge 2“. Jeho příprava proběhla v loděnici „Holland Shipyard Group“ ve Werkendamu a bude přepravovat zboží – zcela bez emisí – po Rýnu mezi Rotterdamem (NL) a Duisburgem (DE). Očekává se, že svým nasazením na Rýnu sníží ročně zatížení emisemi o 3 000 tun CO2.

“Je to pro nás další hrdý moment, který dokazuje, že pohyb nákladu s nulovými emisemi a nulovým dopadem je nejen možný, ale je také škálovatelný. Úspěšné spuštění naší druhé vnitrozemské nákladní lodi na vodíkový pohon je stejně důležitým úspěchem jako první, nejen pro Future Proof Shipping, ZEM Ports NS a projekt Flagships, ale i pro budoucnost ekologické lodní dopravy. Toto plavidlo nyní nastavuje standard pro vnitrozemskou lodní dopravu i mimo ni ,“ říká generální ředitel Future Proof Shipping Richard Klatten.

„H2 Barge 2“ je prvním ze dvou demonstrátorů v projektu „Flagships“ financovaného EU a druhým demonstrátorem projektu „ZEM Ports NS“. První vnitrozemskou kontejnerovou loď s nulovými emisemi na vodíkový pohon „H2 Barge 1“, společnost spustila již na začátku roku 2023 v Rotterdamu v Nizozemsku. Následovat bude další demonstrační plavidlo, které bude v roce 2024 nasazeno v Paříži.

H2 Barge 2

H2 Barge 2- Nová nákladní kontejnerová loď s nulovými emisemi na Rýně.
  • Typ lodi: Vnitrozemská kontejnerová loď
  • Rozměry: délka 109,8 metru, šířka 11,4 metru
  • Pohon: 1200 kW PEM systém palivových článků (6×200 kW)
  • Baterie: 682 kWh
  • Typ vodíku: Stlačený H2 (100% zelený vodík)
  • Kapacita vodíku: 2 x 500 kg ve vyměnitelných nádobách
  • Předchozí názvy lodi: FPS Waal a Fenny 1 (postaveno v roce 1993)
  • Přestavbu provedl: Holland Shipyards Group (HSG), Werkendam, 2023
  • Kapacita: 190 TEU
  • Trasa: Rotterdam (NL) – Duisburg (DE)

Plavidlo „H2 Barge 2“ bylo původně postaveno jako konvenčně poháněná kontejnerová loď a jeho předchozí jména byla „Fenny 1“ a „FPS Waal“. Během roku 2023 byla loď zbavena všech spalovacích motorů a nádrží na fosilní paliva. Nyní má plavidlo zcela nový 100% bezemisní pohonný systém včetně palivových článků PEM, úložiště vodíku, bateriových sad a elektrického pohonu instalovaného v podpalubí.

„Vnitrozemské vodní cesty jsou důležité pro nákladní dopravu v Evropě, jsme nadšeni, když vidíme vysoce výkonné kontejnerové plavidlo přestavované na nulové emise. H2 Barge 2 přinese znalosti o tom, jak transformovat plavidla ze spalování nafty na alternativy s nulovými emisemi, pomocí baterií v kombinaci se zeleným vodíkem v palivovém článku. Jsem hrdá na to, že naše financování přispívá k dekarbonizaci nákladní dopravy v Evropské unii,“ říká Mirela Atanasiu, prozatímní výkonná ředitelka Clean Hydrogen Partnership.

Zdroj: futureproofshipping.com