Dokončení servisního centra v Roudnici n. L. se posouvá

Dokončení servisního centra v Roudnici n. L. se posouvá

Termín dokončení servisního centra pro lodě se posouvá na podzim 2024. Hlavním důvodem jsou odlišné geologické poměry v místě stavby oproti původnímu projektu.

Nové servisní centrum bude poskytovat služby uživatelům vodní cesty, které v této podobě v širokém okruhu chybí. Stavba bude umožňovat tankovat pohonné hmoty, doplňovat nádrže pitnou vodou, odtahovat splaškové a nádní vody k následné likvidaci, připojit se na elektrickou energii, odevzdávat tříděný odpad a nakupovat drobný spotřební materiál k provozu plavidel.
Nové servisní centrum bude poskytovat služby uživatelům vodní cesty, které v této podobě v širokém okruhu chybí. Stavba bude umožňovat tankovat pohonné hmoty, doplňovat nádrže pitnou vodou, odtahovat splaškové a nádní vody k následné likvidaci, připojit se na elektrickou energii, odevzdávat tříděný odpad a nakupovat drobný spotřební materiál k provozu plavidel.

Jak uvedlo Ředitelství vodních cest České republiky, je nutné rozebrat a nahradit celou opěrnou zeď, která je nestabilní. Původní projekt počítal jen s demolicí části opěrné zdi.

Opěrná zeď u stavby servisního centra pro lodě v Roudnici nad Labem byla v havarijním stavu.
Opěrná zeď u stavby servisního centra pro lodě v Roudnici nad Labem byla v havarijním stavu.

Výstavba nové opěrné zdi v tomto rozsahu bude mít bohužel vliv i na provoz na pobřežní cyklostezce. Od 29. listopadu bude nutné zhruba na dva týdny stezku zcela uzavřít. K dispozici bude značená objízdná trasa vedoucí přes ulici Sladkovského (viz mapka). Do jarních měsíců pak bude průchod či průjezd po cyklostezce s opatrností možný po provizorní objízdné trase vedoucí po břehu Labe v úrovni stávající cyklostezky, po tzv. bypassu, který ale nebude tvořit zásadní překážku provozu výletníků.

Příjezdovou komunikaci ke stavbě, která vede po horní části opěrné zdi, nebude možné pro příjezd stavební techniky až do výstavby nové zdi využívat. Stavební stroje se proto budou pohybovat pouze po přilehlé cyklostezce či v její těsné blízkosti. Přístup po cyklostezce však není možné využít pro všechny stavební práce, které mají probíhat na části provozního zázemí servisního centra, které vzniká nad opěrnou zdí. Tyto práce jsou proto pozastaveny až do doby, kdy bude zeď obnovena.

O zahájení projektu výstavby servisního centra pro lodě v Roudnici nad Labem jsme informovali v tomto článku:

Zdroj: www.rvccr.cz