Nové přístaviště pro rekreační lodě v Litoměřicích otevřeno

Nové přístaviště pro rekreační lodě v Litoměřicích otevřeno

Ministr dopravy Martin Kupka v pátek 24. února 2023 slavnostně uvedl do provozu nové přístaviště pro rekreační lodě na Labi v Litoměřicích.

Při příležitosti otevření prvního nového přístaviště v Litoměřicích ministr potvrdil, že v roce 2023 již běží nebo budou zahájeny práce na 15 přístavištích pro rekreační plavbu na Labi. Po letech příprav se tak podařilo spustit tento zásadní projekt zpřístupnění měst v Polabí rekreační plavbě.

Přístaviště v Litoměřicích vybudované Ředitelstvím vodních cest ČR nyní zajistí nejen bezpečnější a pohodlnější stání plavidel, ale také přípojky elektřiny a vody, obdobně jako na jiných nových přístavištích.

V přípravě jsou další projekty přístavní infrastruktury

„Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje zlepšování podmínek ve vodní dopravě pro rekreační plavbu, zejména cestou doplňování chybějící veřejné přístavní infrastruktury, aby se zpřístupnilo okolí vodní cesty plavcům na Labi. Tato krásná vodní cesta je příležitostí, aby rekreace na vodě se zde zařadila mezi oblíbené aktivity cestovního ruchu, jako je na Baťově kanále a na Vltavě,“ prohlásil ministr dopravy Martin Kupka.

„Přístaviště otevíráme symbolicky v Litoměřicích, které jako jedno z nejstarších českých královských měst bylo od počátku úzce spjato s plavbou na Labi, kdy zboží dopravované na lodích muselo být nabízeno na městských trzích. Dokonce již roku 1057 je zaznamenáno právo cla z vodní dopravy,“ řekl Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, jež je investorem a provozovatelem nových přístavišť.

Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje zlepšování podmínek ve vodní dopravě pro rekreační plavbu.
Ministerstvo dopravy dlouhodobě podporuje zlepšování podmínek ve vodní dopravě pro rekreační plavbu.

„V současnosti běží práce na výstavbě 5 veřejných přístavišť pro malá plavidla a 4 přístavišť pro osobní lodě na Labi v Ústí nad Labem – Brné, Roudnici nad Labem, Štětí, Čelákovicích, Nymburku, Poděbradech a v Kolíně. Na dalších 4 přístavištích pro rekreační plavbu se rozběhnou práce během prvního pololetí tohoto roku a rozšíří se možnosti pohodlného zastavení s lodí také o Brandýs nad Labem a Mělník. V Ústí nad Labem – Vaňově bude ve spolupráci s městem doplněn přístupový chodník k novému můstku a inženýrské sítě pro připojení lodí na elektřinu a vodu. Upraveného místa pro zastavení osobních lodí se dočká také Brandýs nad Labem.“ Upřesnil Lubomír Fojtů.

Seznam akcí ŘVC ČR v realizaci v roce 2023

„Investiční program Ředitelství vodních cest ČR není jen o přístavištích, i když v roce 2023 budou nejvíce viditelné,“ doplnil Lubomír Fojtů. „Také pokračujeme v rozšiřování nezbytných servisních služeb s tankováním a odběrem odpadů pro plavidla, tentokrát výstavbou centra v Roudnici nad Labem. Rekreační plavba jistě ocení postupnou modernizaci a doplnění bezpečných čekacích stání právě pro malá plavidla u plavebních komor na Vltavě, která začíná ve Vraném nad Vltavou a bude ještě letos pokračovat v Dolánkách, Miřejovicích a v Roztokách. Zahájen bude rovněž program modernizace a nové výstavby soustavy sjezdů do vody pro spouštění a vytahování malých plavidel na Vltavě,“ dodal.

Nová přístaviště na Vltavě a zvyšování ponorů


Právě si bezplatně čtete článek, který je pro vás jistě zajímavý

Získejte neomezený přístup k exkluzivnímu obsahu internetového magazínu Paluba.eu, zakupte si předplatné a staňte se členy našeho VIP klubu.
Podpoříte tím fungování jediného internetového magazínu v ČR, který se úzce specializuje na informace o lodní dopravě, vodních cestách a rekreační plavbě.
Zjistěte více informací o variantách předplatného a výhodách členství ve VIP klubu Paluba.eu


Na Vltavě byla v prosinci loňského roku zahájena výstavba nového veřejného přístaviště malých plavidel v Davli a Ředitelství vodních cest ČR usiluje o získání veškerých povolení pro přístav pro 20 lodí v Kamýku nad Vltavou, jehož výstavba by rovněž mohla začít v roce 2023.

Vyššímu využívání nákladní plavby na Vltavě pomůže poslední stavba zvyšování ponorů plavidel na 2,20 m, díky které lodě dopraví až o 40 % více materiálu. Na podzim by měla být zahájena komplexní obnova téměř 120 let starého Vraňansko-hořínského plavebního kanálu spojená s jeho prohloubením a výměnou těsnění a opevnění břehů.

Přístaviště v Litoměřicích má stabilní 58 metrů dlouhé molo

Na přístavišti v Litoměřicích byla během uplynulých 8 měsíců roku 2022 původní konstrukce přístaviště pro malá plavidla z málo stabilních plastových modulů nahrazena robustní osvědčenou konstrukcí 58 m dlouhého mola s železobetonovými plováky a dřevěnou pochozí palubou.

Vstup na 58 m dlouhé molo z železobetonových plováků a dřevěnou pochozí palubou.
Vstup na 58 m dlouhé molo z železobetonových plováků a dřevěnou pochozí palubou.

Do původního kolmého stání bylo v prostoru bočního ramena řeky obtížné zaplout a proto nyní je stání až pro 14 rekreačních plavidel šikmé. Novinkou jsou přípojky elektrické energie a pitné vody ke každé lodi a pohodlný bezbariérový přístup po lávce. „Při kolísání hladiny v Labi se molo pohybuje pomocí objímek po dalbách nahoru a dolu v rozsahu až 6 m,“ řekl Roman Krupička za zhotovitele stavby firmu LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o..

„Dalby jsou dostatečně vysoké, aby i při povodni stejného rozsahu jako byla v roce 2002 udržely molo bezpečně na místě. Speciální konstrukcí bylo nutné přizpůsobit napojení rozvodů elektřiny a vody na molo“, dodal Roman Krupička.

Přístaviště velkých osobních lodí získalo nové kapacitní přípojky

Upravené přístaviště osobních lodí s kapacitní přípojkou elektrické energie a pitné vody.
Upravené přístaviště osobních lodí s kapacitní přípojkou elektrické energie a pitné vody.

Původní přístaviště osobních lodí na Lodním náměstí v Litoměřicích získalo nejen nové atraktivní designové provedení pro cestující připlouvající do města, ale bylo jedna ze dvou plošin byla také výškově upravena pro nástup i do menších osobních lodí. Pobyt lodí ve městě bude nyní pohodlnější a šetrnější pro okolí, protože bude je k dispozici kapacitní přípojka elektrické energie a pitné vody. Lodě tak již nebudou zbytečně obtěžovat okolí dieselovými agregáty.

Stavbu přístaviště v Litoměřicích s náklady ve výši 36,2 mil. Kč bez DPH financovanými Státním fondem dopravní infrastruktury realizovala firma LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o..

Zdroj: www.rvccr.cz