Nové přístaviště v Českých Budějovicích se stává skutečností

České Budějovice, 18. srpna 2009 – Ředitelství vodních cest ČR a firma HOCHTIEF CZ a. s. dnes za účasti zástupců Ministerstva dopravy, primátora Českých Budějovic a dalších hostů slavnostně zahájili stavbu nového přístaviště v centru Českých Budějovic.

Investor stavby – Ředitelství vodních cest ČR a dodavatel – akciová společnost HOCHTIEF CZ zahájili další stavbu v okolí Dlouhého mostu v Českých Budějovicích. Zhruba 80 metrů od mostu po proudu Vltavy postaví přístaviště Lannova loděnice, které bude součástí obnovení splavnosti Vltavy. Lodě tak budou mít možnost nejen doplout do samého centra Českých Budějovic, ale i zde přistát. Stavba tak navazuje na výstavbu obratiště pod Jiráskovým jezem, které umožní těmto lodím pohodlné otočení a plavbu zpět směrem na Hlubokou.

Výstavba přístaviště Lannova loděnice je součástí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“. Předpokládaným termínem dokončení přístaviště je prosinec 2009. Práce na prvním úseku tohoto projektu budou dokončeny tak, aby v plavební sezóně 2011 mohly mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou plout nejen malá plavidla, ale i větší výletní lodě.

Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“ významnou měrou podpoří rozvoj cestovního ruchu v Jihočeském kraji.

Plánované náklady na stavbu přístaviště Lannova loděnice dosáhnou zhruba 20 mil. Kč. Na financování splavnění se výrazně podílí i Evropská unie, která prostřednictvím Operačního programu Doprava přispěje z Evropského fondu pro regionální rozvoj na projekt 85% z celkové částky. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj, více informací: http://rvccr.cz