Železniční most přes Labe v Kolíně získává novou podobu

Kolín, 20. srpna 2009 – Ředitelství vodních cest ČR a firmy Viamont DSP a. s. a Eurovia CS, a.s. dnes za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, starosty města Kolín, Správy železniční dopravní cesty, s.o., projektantů – VPÚ DECO Praha a.s. a SUDOP Praha a.s. a dalších hostů slavnostně zahájili rekonstrukci železničního mostu v Kolíně.

Stávající železniční most přes Labe z roku 1908 nevyhovuje svou podjezdnou výškou 4,35 m současným požadavkům na parametry vodní cesty. Bude proto nahrazen novým moderním mostem s podjezdnou výškou 5,25 m. Zajímavostí tohoto mostu bude možnost vybavit v budoucnosti jedno jeho pole zdvižným mechanismem, který umožní v případě potřeby proplutí lodí o výšce až 7 m.

Na realizaci projektu se setkávají dvě organizace zajišťující infrastrukturu nejekologičtějších způsobů dopravy – vody a železnice – tedy Ředitelství vodních cest ČR a Správa železniční dopravní cesty.

Při rekonstrukci bude upraveno přes 2900 m železničního spodku a svršku, postaveno nové trakční vedení a modernizováno zabezpečovací zařízení. Budou při ní také zrekonstruovány dva železniční přejezdy v ulicích Starokolínská a Tovární. Přejezdy budou zabezpečené nejmodernější technologií a jejich povrch bude celopryžový, čímž se výrazně sníží hlučnost silničního provozu.

Cestující, kteří využívají služeb železniční dopravy, se mohou těšit na dvě nová nástupiště v železniční stanici Kolín hlavní nádraží, konkrétně nástupiště číslo 4 a 5. Po rekonstrukci budou nástupiště splňovat požadavky na pohodlné a bezpečné cestování. Nástupištní hrana bude 550 mm nad temenem kolejnice pro snadný nástup a výstup. Chybět nebudou bezbariérové přístupy nebo navigační systém.

V rámci stavby budou také realizována protihluková opatření na ochranu přilehlých obytných objektů v podobě protihlukových stěn v délce téměř 1000 metrů. Tím bude snížena hluková zátěž v okolí trati.

Projekt za 1,23 mld. Kč podpoří i Evropská unie. 877 mil. Kč bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazené ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj, více informací: http://rvccr.cz