V prvním pololetí roku 2009 zaznamenal přístav Amsterdam růst 2%

Červenec 2009 – Přes přetrvávající ekonomické ochlazení trhu zaznamenal přístav Amsterdam růst, který vytvořil zejména překlad ropných produktů.

Celkem se překlad zboží v průběhu prvních šesti měsíců roku 2009 zvýšil o 2% na 39 milionů tun. Překlad „tekutých hmot“ se  zvýšil o více než 22% na 19,5 milionů tun. Tento nárůst je zejména zapříčiněn zvýšením překladu ropných produktů o 25% na přibližně 18 milionů tun. Silného nárůstu se podařilo dosáhnout díky velkým investicím do tohoto odvětví během předchozích let.

Suchá/sypká překládka v první polovině roku 2009 poklesla o 11,3% na 16,5 milionů tun. V předchozích šesti měsících je také zaznamenána menší poptávka po uhlí.

Překládka kontejnerů klesla o 40% na 1,1 milionu tun, a to kvůli klesajícímu dovozu z Asie.


Právě si bezplatně čtete článek, který je pro vás jistě zajímavý

Získejte neomezený přístup k exkluzivnímu obsahu internetového magazínu Paluba.eu, zakupte si předplatné a staňte se členy našeho VIP klubu.
Podpoříte tím fungování jediného internetového magazínu v ČR, který se úzce specializuje na informace o lodní dopravě, vodních cestách a rekreační plavbě.
Zjistěte více informací o variantách předplatného a výhodách členství ve VIP klubu Paluba.eu


Za celý rok přístav Amsterdam očekává mírně klesající překlad a stabilizaci překladu ropných produktů.

Překládky lehce poklesly v rámci regionu jako celku, zejména v důsledku hospodářské krize. Vzhledem k současné ekonomické situaci je ale ředitel Dertje Meijer spokojen s výsledky předchozích šesti měsíců, o to více, vzhledem ke skutečnosti, že překládky v ostatních evropských přístavech se snížil o 15 až 20%.

Zdroj: www.portofamsterdam.com