Přístav Hamburg

Obrat železné rudy v Hamburském přístavu opět narůstá

S příjezdem několika velkých nákladních lodí v posledních dnech na sebe Hamburský přístav upozornil jakožto na největší německý univerzální přístav.

Poté co 27. srpna 2009 těžkotonážní loď RUBENA N přivezla téměř 149 000 tun železné rudy z Jižní Afriky, následovala 30. srpna 2009 loď BW FJORD s dalšími 120 000 tunami a APOSTOLOS se 75 000 tun. Dne 1. září 2009 vystřídala APOSTOLOS na kotvišti u Salzgitterkai loď RUBIN POWER, aby zde složila 70 000 tun železné rudy. Všechny nákladní lodě vjely do hamburského přístavu kvůli ponoru přesahujícímu 12,80 metrů při zvýšené hladině vody.

Vykládání převzal největší německý přístavní terminál pro sypké náklady Hansaport. Terminál má tři stanoviště pro vykládku námořních lodí, během 24 hodin je schopen vyložit až 110 000 tun a nadto má ještě k dispozici nádraží s 15 kolejemi pro odbavování vlaků.

V následujících dnech očekává Hamburk další nákladní lodě s nákladem rud mezi 70 000 a 110 000 tun z Brazílie, Kanady, Norska a ze Švédska.

Obrat hromadného zboží dosáhl v roce 2008 s celkovým množstvím 42,5 milionů tun velmi dobrého výsledku a ve srovnání s rokem 2007 se dokonce zlepšil o 1,8 procent. Především obrat zboží vykládaného pomocí sání a obrat tekutých nákladů se vyvíjel pozitivně.

V prvním pololetí roku 2009 došlo ke snížení obratu hromadného zboží o 13,1 procent, toto snížení však nedosahuje tak záporných hodnot jako u kusového zboží. Obrat uhlí a železné rudy zaostává v tomto období za loňským výsledkem především z důvodu nižší poptávky ocelářského průmyslu a výrobců energie. Aktuálně zvýšená úroveň výroby producentů oceli je nadějným znamením pro opětovné zvýšení obratu tohoto zboží v Hamburském přístavu.

O aktuálních trendech obchodu s hromadným zbožím budou diskutovat tuzemští a zahraniční odborníci 8. a 9. září 2009 na konferenci „Bulk Terminal Operations 2009“ v hotelu InterContinental v Hamburku.

Zdroj: www.hafen-hamburg.de