Práce na splavnění Vltavy dorazily do Českých Budějovic

České Budějovice 24. dubna 2009 – Ředitelství vodních cest ČR předalo dodavatelům další staveniště v rámci projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou a od pondělí tak pod Jiráskovým jezem probíhají přípravné práce pro úpravy dna řeky tak, aby se zde v budoucnu mohli otáčet lodě.

Koryto řeky bude pod Jiráskovým jezem upraveno prohrábkou tak, aby zde vzniklo obratiště o průměru 50 m se zajištěnou plavební hloubkou 1,6 m. Tato úprava v budoucnu umožní otáčení výletních lodí, které do Českých Budějovic přijedou od Hluboké nad Vltavou. Součástí úprav bude i nový balvanitý skluz řešící přechod z vývaru jezu na plavební hloubku. Práce navazují na již probíhající protipovodňové úpravy koryta Vltavy pod Dlouhým mostem, které provádí Povodí Vltavy, s.p.

Výstavba obratiště lodí je součástí projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou. Práce na prvním úseku tohoto projektu budou dokončeny tak, aby v plavební sezóně 2011 mohli mezi Hlubokou nad Vltavou a Českými Budějovicemi plout nejen malá plavidla, ale i větší výletní lodě.

Zdroj: www.rvccr.cz