Ředitelství vodních cest ČR - Plavební stupeň Děčín, vizualizace

Ředitelství vodních cest ČR

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR)

je organizační složkou státu, zřízenou Ministerstvem dopravy.

Ředitelství vodních cest ČR bylo zřízeno Ministerstvem dopravy a spojů ČR, resp. rozhodnutím ministra dopravy a spojů z 12. března 1998, jako státní rozpočtová organizace, organizační složka státu, k 1. dubnu 1998. Jeho cílem je zabezpečení přípravy a realizace výstavby a modernizace dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách. Mezi jeho investiční činnost patří modernizace a výstavba plavebních komor, výstavba přístavů a přístavišť, zdvihání mostů přes řeky, budování povodňové ochrany plavidel a realizace rozvojových záměrů typu výstavby Plavebního stupně Děčín.

Přejít na web ŘVC ČR: www.rvccr.cz