Zdymadla na řece Neckar předmětem sporu, zvětšování nebude

Zdymadla na řece Neckar předmětem sporu, zvětšování nebude

Zdymadla na řece Neckar jsou předmětem sporu mezi německým spolkovým ministrem dopravy a ministrem dopravy země Bádensko-Württembersko. Jde o jejich rozměry.

Spolkový ministr dopravy Volker Wissing (FDP) oznámil, že nechce dále pokračovat v projektu prodlužování 27 plavebních komor na řece Neckar: Existuje důvod „přenastavit infrastrukturní cíle,“ uvedl Wissing. Jako důvod uvádí plánovací a schvalovací procedury rozšíření. Ty by vzhledem ke špatnému stavu plavebních komor a jezů trvaly příliš dlouho.

„Naléhavost nezbytných opravných opatření vyžaduje, aby byla oddělena od projektů rozšíření, které vyžadují plánování a jsou časově náročné s ohledem na dobu trvání schvalovacího procesu, je také nutné aby byla i nadále zaručena provozní bezpečnost Neckaru,“ uvedl Wissing a dodal: „Zároveň jsou dostupné zdroje omezené.“

V koaliční smlouvě současné vlády přitom jednoznačně stojí „urychlíme obnovu a rozšíření plavebních komor“. Důvod je zkapacitnění vodních cest, jako způsobu dopravy šetrnějšího k životnímu prostředí a přesun maximálního množství nákladu ze silnic.

Zdymadla na řece Neckar je nutné zvětšit z důvodu ochrany klimatu

Netrvalo tedy dlouho a Winfried Hermann (Zelení) – ministr dopravy země Bádensko-Württembersko, kudy řeka Neckar protéká, přišel s ostrou kritikou zastavení expanze: „Prodloužení plavebních komor Neckar z Mannheimu do Plochingenu je stanoveno ve federálním plánu dopravní infrastruktury 2030 a ve spolkovém zákoně o rozšíření vodních cest jako projekt naléhavé potřeby,“ odkázal na právní stav a na federální a státní správní dohodu uzavřenou před 14 lety.

Hermann klade důraz na klimatické cíle „Cíl projektu – učinit Neckar splavný pro 135metrové lodě – je nanejvýš důležitý pro dosažení cílů změny klimatu a dopravy a potřeb národního hospodářství a jeho realizace je stále naléhavější,“ zdůraznil Hermann.

Je „nepochopitelné“, že federální správa vodních cest a lodní dopravy (WSV) dosud nezačala prodlužovat žádnou z 27 plavebních komor na Neckaru, pokračoval Hermann. WSV spíše udržuje studii, která ukazuje rychlejší procesy plánování a výstavby „pod zámkem“.

Odvětví lodní dopravy rozšíření zdymadel naléhavě potřebuje

Zdymadla na řece Neckar.
Zdymadla na řece Neckar.
Neckar je řeka na jihu Německa, která protéká dvěma spolkovými zeměmi (Bádensko-Württembersko, Hesensko). Je jedním z hlavních přítoků Rýna, do kterého se vlévá zprava u Mannheimu v nadmořské výšce 95 m. Od města Plochingen, kde se nachází říční přístav, je řeka splavná pro nákladní lodě kategorie Va v délce 203 km proti proudu od Mannheimu. Po značnou část svého toku je řeka regulovaná pomocí vodních kanálů a zdymadel.

Neckar patří mezi nejdůležitějších vnitrozemské vodní cesty v Německu. Podle Spolkového svazu německé vnitrozemské plavby (BDB) se tam ročně přepraví o pět milionů tun zboží více než přes německou část Dunaje.

Průmysl na rozšíření zdymadel čeká již roky. Člen představenstva BDB Jens Langer klade na politiky jasné požadavky: „Odvětví lodní dopravy, stejně jako lodní průmysl a vnitrozemské přístavy, naléhavě potřebuje rozšíření plavebních komor, protože chceme používat a již používáme lodě o délce 135 metrů.“

Ministr Wissing naproti tomu předkládá odvětví nová fakta: „Prodloužení plavební komory na Neckaru nemůže nakonec nabídnout žádnou plánovací perspektivu pro obchodní rozhodnutí, a to kvůli velmi dlouhé době realizace,“ napsal svému kolegovi z Bádenska-Württemberska Hermannovi.

Jeho cílem je „plánovat bezpečnost“ pro všechny zúčastněné, vysvětlil Wissing. „To posiluje obchodní možnosti v Bádensku-Württembersku rychleji a udržitelněji než po desetiletí nedokončené rozšíření zdymadel.“

Kritika přišla od koaličního partnera SPD . „Přál bych si od pana Wissinga mnohem transparentnější přístup a větší citlivost,“ řekl dopravní politik Mathias Stein. Otázka bude jistě projednána v parlamentu. Lukas Benner ze strany Zelených uvedl, že rozhodnutí bylo „překvapivé“ a „nepochopitelné“. Rozšíření bylo jasně definováno prohlášením v koaliční smlouvě.

Mluvčí pro dopravní politiku za poslanecký klub CDU/CSU Thomas Bareiß označil rozhodnutí za „fatální v každém ohledu“. Bádensko-Württembersko očekává „vážné dlouhodobé důsledky pro ekonomiku a logistiku“, protože zboží se nyní více přepravuje po silnici. „Toto je krok zpět pro dopravní politiku .“

Na řece Neckar se zatím opravují jen dva jezy

Spolková vláda již provedla renovaci a rozšíření plavebních komor na řece Neckar v rámci administrativní dohody s Bádenskem-Württemberskem v roce 2008 a dosud investovala do přípravy plánování 157 milionů eur, jak je patrné z aktuálního návrhu rozpočtu. V současnosti však na Neckaru běží jen dva menší projekty opravy jezů, oba dohromady zatím stály podle rozpočtu kolem 15 milionů eur.

Spolková vláda chce letos do vodních cest investovat celkem 1,2 miliardy eur. V roce 2023 naopak zřejmě o půl miliardy eur méně, jak varuje BDB.

Zdroj: www.handelsblatt.com, cs.wikipedia.org