Povodí Labe zve na Dny otevřených dveří na vodních dílech

Povodí Labe zve na Dny otevřených dveří na vodních dílech

Vodohospodáři oslaví spolu s veřejností Světový den vody. Povodí Labe pořádá při této příležitosti Dny otevřených dveří na vodních dílech.

Světový den vody 2023 je o urychlení změn k vyřešení krize v oblasti vody a hygieny.

Dnem 22. března 2023 si připomínáme již třicátý Světový den vody. Letošním mottem je „urychlení změn“ – připomíná nám, že zdroje čisté vody nejsou samozřejmostí a v měnícím se klimatu je pro jejich zajištění i v budoucnu potřeba měnit náš zaběhlý přístup.

Voda ovlivňuje každého a každý může v ochraně vody hrát svou roli

Globální kampaň Be the change

Globální kampaň Be the change vybízí lidi, aby ve svých životech přijali opatření ke změně způsobu používání, spotřeby a hospodaření s vodou. Tyto sliby od jednotlivců a komunit přispějí k akčnímu programu pro vodu spolu s většími závazky vlád, společností, organizací, institucí a koalic.

  • Ročně zemře 1,4 milionu lidí a 74 milionům zkrátí život nemoci související se špatnou vodou, sanitací a hygienou. (WHO 2022)
  • Dnes 1 ze 4 lidí – 2 miliardy lidí na celém světě – postrádá nezávadnou pitnou vodu. (WHO/UNICEF 2021)
  • Téměř polovina světové populace – 3,6 miliardy lidí – postrádá bezpečnou hygienu. (WHO/UNICEF 2021)
  • Celosvětově není 44 procent odpadních vod z domácností bezpečně čištěno. (UN-Water 2021)
  • Předpokládá se, že celosvětová poptávka po vodě (v odběrech vody) vzroste do roku 2050 o 55 procent. (OECD 2012)

Informace ke dni otevřených dveří na vodních dílech Povodí Labe:

Povodí Labe, státní podnik

Povodí Labe, státní podnik je státní podnik se sídlem v Hradci Králové. Jeho náplní je správa významných vodních toků, činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod. Územní působnost pokrývá především oblast povodí Labe nad soutokem s Vltavou, vlastní Labe pod tímto soutokem a také povodí přítoků Odry v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Jeho zakladatelem je Ministerstvo zemědělství.

Zdroj: www.pla.cz, www.un.org, cs.wikipedia.org