Přístaviště Poděbrady má nové molo pro osobní lodní dopravu

Přístaviště Poděbrady, usazeno nové molo pro osobní lodě

Nové molo pro osobní lodní dopravu do finální polohy usadily dva jeřáby, jeden ze břehu a jeden z lodi. Přístaviště Poděbrady bude dokončeno v červnu 2023.

Záměr projektu Ředitelství vodních cest České republiky Přístaviště Poděbrady se skládá z přístaviště pro malá plavidla a z přístaviště osobní lodní dopravy.

Molo pro osobní lodní dopravu

Přístaviště osobní lodní dopravy je situováno na pravém břehu řeky Labe v ř. km 903,98, pod silničním mostem přes Labe a bude tvořeno osvětleným plovoucím ocelovým podhonovým přístavním můstkem o rozměrech 9,0 x 4,0 m.

Molo pro OLD bude zajišťovat nástup a výstup z plavidel ve dvou výškových úrovních – nižší je ve výšce 0,9 m nad úrovní hladiny a vyšší pak ve výšce 1,5 m nad hladinou. Výstup z můstku bude zajištěn lávkou světlé šíře 1,5 m a délce 10,5 m uložené na betonovou břehovou patku.

Plovoucí můstek bude vybaven elektro rozvaděčem společně s čtečkou uživatelských karet a dvojicí zásuvek (230 a 400 V), připojením na vodu, kamerovým systémem, informačním značením a záchrannými prvky. V rámci přístaviště bude realizováno osvětlení můstku včetně lávky a vstupního portálu.

Molo pro malá plavidla přístaviště Poděbrady

Připravené 4 ocelové dalby ke kterým bude uchyceno plovoucím molo přístaviště Poděbrady.
Připravené 4 ocelové dalby ke kterým bude uchyceno plovoucím molo přístaviště Poděbrady.

Navrhovaná stavba přístaviště malých plavidel se nachází na levém břehu řeky Labe v ř. km 904,14 – 904,24, v podjezí VD Poděbrady, ve městě Poděbrady, nad silničním mostem přes Labe.

Přístaviště bude tvořeno plovoucím páteřním molem o délce 72,8 m a šířce 2,5 m a bude kotveno na 4 ocelové dalby pomocí objímek a plastových válečků umožňujících vertikální pohyb. Páteřní molo bude složeno ze 7 jednotlivých pontonů, které jsou tvořeny vždy 2 betonovými plováky s výplní z polystyrenu.

Součástí mola bude 7 plovoucích výložníků osazených šikmo ve směru proudu. Výložníky bude možno při nepříznivých podmínkách (zimní období, povodňový stav) sklopit ve směru proudu. K vyvazování plavidel budou sloužit rohatinky a pacholata na mole. Plovoucí molo bude s břehem spojeno 2 přístupovými lávkami s oboustranným zábradlím uloženými na železobetonových břehových blocích.

Přístaviště bude připojeno na rozvod elektrické energie a pitné vody prostřednictvím nově vybudovaných přípojek. Na plovoucím mole budou umístěny odběrné sloupky pro možnost připojení plavidel na rozvod vody a elektrické energie. Na koncích výložníků budou umístěna poziční světla.

Předpokládaný termín dokončení stavby projektu přístaviště Poděbrady je v červnu 2023.

Zdroj: www.rvccr.cz