Přehledně: Rozvoj infrastruktury vodních cest ČR v roce 2024

Přehledně: Rozvoj infrastruktury vodních cest ČR v roce 2024

Ministr dopravy Martin Kupka spolu s ředitelem ŘVC ČR Lubomírem Fojtů představili novinky a plány na rozvoj infrastruktury vodních cest v roce 2024.

Podle plánů Ministerstva dopravy a jeho investiční organizace Ředitelství vodních cest ČR bude zejména pokračovat výstavba sítě veřejných přístavišť pro rekreační plavbu na Labi a Vltavě, prodlužování Baťova kanálu na Moravě a doplňování stání pro bezpečné vyčkávání malých rekreačních plavidel na proplavování zdymadly na Vltavě. Dočkáme se rovněž dalšího servisního centra v Roudnici nad Labem a začne stavba nové moderní servisní lodě pro Prahu.

„V letošním roce navážeme na mimořádně úspěšný loňský rok, kdy bylo zprovozněno 6 nových veřejných přístavišť pro rekreační plavidla a 5 pro osobní lodě na Labi a Baťově kanále. Ještě do letní sezóny otevřeme nová přístaviště na Vltavě v Davli a na Labi v Ústí nad Labem-Brné, Brandýse nad Labem a v Kolíně. Celkem půjde o 18 nových stání, mezi nimiž je rovněž čekací stání malých plavidel u plavební komory Vrané nad Vltavou a stání služebních plavidel policie v Praze a Nymburce.,“ uvádí ministr dopravy Martin Kupka a doplňuje: „O smysluplnosti těchto staveb jasně vypovídají statistiky, podle kterých labská přístaviště po jejich dokončení loni v létě navštívilo už 1000 plavidel.“

„Během jara ještě zahájíme práce na přístavišti malých plavidel v Nymburce a následně přístaviště osobních lodí v Brandýse nad Labem, které uvítají první lodě v sezóně 2025. Také Uherské Hradiště by se mělo letos dočkat zvýšení kapacity pro přistávání, kde vybudujeme nové plovoucí molo. Pohodlnému a bezpečnému proplavování pomohou nová samostatná stání pro vyčkávání malých plavidel před plavebními komorami na Vltavě.

Na loni zprovozněné stání ve Vraném nad Vltavou letos naváže již zahájená stavba v Roztokách, v Hoříně a v Dolánkách. Během roku bychom měli zahájit i stavby ve Štěchovicích a v Praze -Modřanech,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel investora Ředitelství vodních cest ČR. „Pokud se podaří úspěšně dokončit povolovací procesy a vybrat zhotovitele, plánujeme závěrem roku zahájit práce na rozšiřování přístavu Veselí nad Moravou jako součásti tzv. plavebního okruhu do Vnorov na Baťově kanále, doplnění zázemí přístaviště Strážnice a výstavbu nového rekreačního přístavu Kamýk nad Vltavou.“

„Jsem rád, že úspěšně probíhá realizace dlouhodobě plánovaného strategického projektu prodloužení Baťova kanálu do Hodonína. Novou plavební komorou Rohatec/Sudoměřice proplují první lodě v roce 2026. Také jsou důležité první kroky zlepšení dostupnosti bezpečného tankování pohonných hmot a odběru odpadních vod letos zprovozněným servisním centrem Roudnice nad Labem a aktuálně zahajovanou stavbou opravdu moderní servisní lodě pro Prahu,“ dodal Martin Kupka. „Věřím, že bude reálné najít ještě další místa, kde budou tyto nezbytné služby dostupné.“

Mapa otevřených staveb na vodních cestách ČR v roce 2022 a 2023

Stavby na vodních cestách otevřené v roce 2024/2025.

Mapa zahájených staveb na vodních cestách ČR v roce 2022 a 2023

Stavby na vodních cestách zahájené v roce 2024/2025.

Tabulkový přehled staveb dokončených v roce 2023 a v realizaci v roce 2024

Uvedené do provozu v roce 2023
Přístaviště osobních lodí Kolín
Přístaviště osobních lodí Nymburk
Přístaviště osobních lodí a malých plavidel Poděbrady
Přístaviště osobních lodí a malých plavidel Čelákovice
Přístaviště osobních lodí a malých plavidel Litoměřice
Přístaviště malých plavidel Roudnice nad Labem
Přístaviště malých plavidel Štětí
Rekreační přístav Veselí nad Moravou – Provozní budova
Přístaviště Strážnice – zvýšení přístavní kapacity
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Vrané nad
Vltavou
Modernizace ochranných stání služebních plavidel Praha
a Nymburk
V realizaci (datum uvedení do provozu)
Modernizace ochranného stání Lovosice (IV.24)
Modernizace přístaviště osobních lodí Ústí nad Labem –
Vaňov (IV.24)
Přístaviště malých plavidel Ústí nad Labem – Brná (VI.24)
Přístaviště malých plavidel Davle (IV.24)
Servisní centrum pro plavidla Roudnice nad Labem (XII.24)
Přístaviště malých plavidel Kolín (VI.24)
Prodloužení vodní cesty Otrokovice-Rohatec – Plavební
komora Rohatec/Sudoměřice (V.26)
Přístaviště malých plavidel Brandýs nad Labem (VI.24)
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Roztoky (VIII.24)
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Hořín (X.24)
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Dolánky (X.24)
Zahájení realizace v roce 2024 (datum předpokládaného uvedení do provozu)
Stání pro plavidla Uherské Hradiště (VI.24)
Přístaviště malých plavidel Nymburk (VI.25)
Ochranné stání služebních plavidel Brná (II.25)
Ochranné stání plavidel a přístaviště osobních lodí
Brandýs nad Labem (VII.25)
Servisní plavidla Praha, Slapy, Orlík (XII.26 (Praha))
Zvýšení ponorů na Vltavské vodní cestě – prohloubení
Vraňansko-hořínského kanálu (VI.26)
Plavební okruh Veselí nad Moravou-Vnorovy (VII.27)
Doplnění provozního zázemí Strážnice (VI.25)
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Štěchovice (II.26)
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – PK Modřany (VIII.25)
Sjezdy do vody na Vltavě – Staré Ouholice (VIII.25)
Sjezdy do vody na Vltavě – Purkarec (IX.25)
Rekreační přístav Kamýk nad Vltavou (VIII.26)

Zdroj: www.rvccr.cz