V Kolíně se otevírá nové přístaviště pro osobní dopravu

V Kolíně se otevírá nové přístaviště pro osobní dopravu

V rámci projektu Rekreační přístav Kolín bylo do provozu uvedeno nové veřejné přístaviště pro osobní lodní dopravu vybudované na Kmochově ostrově.

Nové veřejné přístaviště uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů a starostou města Kolín Michaelem Kašparem. Zároveň byla zahájena stavba plovoucího mola pro malá plavidla na protějším břehu, jež bude hotové koncem letošního roku. Projekt je součástí programu výstavby veřejných přístavišť na vodní cestě pro podporu rekreační plavby, který Ředitelství vodních cest ČR dlouhodobě realizuje.

Nové veřejné přístaviště uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů a starostou města Kolín Michaelem Kašparem.
Nové veřejné přístaviště uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů a starostou města Kolín Michaelem Kašparem.

„Kolín se dnes staví po bok Nymburka, kde jsme před měsícem otevřeli podobné přístaviště, které se hned zařadilo mezi důležitou turistickou infrastrukturu města. Na počátku roku bylo další přístaviště zprovozněno v Ústeckém kraji v Litoměřicích. Ještě letos v létě budou otevřena další dvě přístaviště, a to včetně mol pro malá plavidla,“ uvedl ministr dopravy Martin Kupka. „Je důležité, že dnes také zahajujeme stavbu přístaviště pro rekreační plavidla individuálních návštěvníků města, které doplní polabskou cyklostezku a dále tak obohatí život na řece a v jejím okolí,“ dodal.

„Stejně jako v dalších městech na Labi, byl i v Kolíně problém s přistáváním osobních lodí a turisté plující na malých lodích neměli v této oblasti vůbec možnost bezpečného vyvázání svých plavidel. Nepohodlí pohybu po vodní cestě způsobené nemožností vystoupení na zajímavých místech se snažíme eliminovat výstavbou sítě veřejných přístavišť,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které je investorem a provozovatelem přístavišť.

Konstrukce mola osobní lodní dopravy má stejnou podobu jako ostatní přístavní můstky, které vznikají například v Poděbradech, Nymburce nebo Čelákovicích. Plovoucí ponton má rozměr 9 x 4 m a je vybaven dvěma výškovými úrovněmi pro snadnější vystupování a nastupování cestujících z plavidel s různou výstupní výškou. Bezbariérový přístup na břeh je zajištěn 14 m dlouhou lávkou.

Plovoucí molo pro malá plavidla bude umístěno na protějším břehu v přímé vazbě na centrum města vedle stávající pěší lávky. Jeho délka je 94 m a poskytne prostor pro podélné stání 10 – 12 plavidel.

Obě mola jsou přizpůsobena kolísání hladiny v Labi a díky své konstrukci není nutné je demontovat ani v případě povodní. Pohybují se spolu s hladinou nahoru a dolů a za různých průtoků zachovávají stejnou úroveň pro nástup a výstup z plavidla. Jsou vybavena odběrnými sloupky pro připojení na elektřinu nebo doplnění vody. K úhradě čerpaných služeb slouží Přístavní karta ŘVC, která funguje na principu přednabitého kreditu, ze kterého se čerpá. Přístup na molo bude z cyklostezky vedené po břehu pomocí dvou schodišť a pohyblivých lávek.

„Hlavní část stavebních prací bude v místě stavby přístaviště pro malá plavidla probíhat na podzim. V letních měsících se práce soustředí do dílen, kde celé molo vznikne. Stavba přechodně ovlivní provoz na přilehlé cyklostezce, který bude omezen pouze na nezbytně nutný čas po dobu stavebních prací a mimo hlavní turistickou sezonu. Část prací bude probíhat také z vody za pomoci stavebních lodí,“ říká Roman Krupička, manažer projektu z Labské strojní a stavební společnosti.

Stavební náklady financuje v obou případech Státní fond dopravní infrastruktury. Náklady na stavbu přístaviště osobní lodní dopravy dosáhly částky 8,74 mil. bez DPH a u přístaviště pro malá plavidla se počítá s částkou 20,3 mil. Kč bez DPH.

Zdroj: www.rvccr.cz