Rozšířené přístaviště ve Strážnici se otevřelo veřejnosti

Rozšířené přístaviště ve Strážnici se otevřelo veřejnosti

Pouhých pět měsíců trvala výstavba nové části přístaviště ve Strážnici. Úpravou laguny na straně skanzenu se rozšířil prostor pro přistávání lodí.

Novou část přístaviště uvedl do provozu ministr dopravy Martin Kupka spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest ČR Lubomírem Fojtů. Od roku 2000 bylo přístaviště rozšířeno už potřetí, protože zájem návštěvníků stále roste.

Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti otevření zrekonstruovaného přístaviště ve Strážnici.
Slavnostní přestřižení pásky u příležitosti otevření zrekonstruovaného přístaviště ve Strážnici.

„Baťův kanál je ukázkou, jak se rozvíjí vodní turistický ruch v České republice. Na Baťově kanálu to vzali za správný konec a jsou inspirací pro rozvoj vodní turistiky na Vltavě a Labi, kde v posledním roce také intenzivně budujeme síť veřejných přístavišť pro malá plavidla,“ říká Martin Kupka, ministr dopravy.

„Vybudovali jsme moderní přístaviště pro 14 malých plavidel a 1 osobní loď. Přístaviště díky své neobvyklé koncepci poskytne příjemné místo pro odpočinek a přímý přístup do přilehlého skanzenu. Přesně to je naším cílem, zatraktivnit turistům pohyb na vodní cestě za pomoci moderní infrastruktury,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a dodává: „Minulý týden jsme navíc získali kladné stanovisko EIA k prodloužení Baťova kanálu do Kroměříže a ještě letos začne stavba plavební komory u Rohatce, která zajistí propojení Baťova kanálu do Hodonína. Spolu s tím je plánována výstavba dalších velkokapacitních přístavů.“

Nové přístaviště ve Strážnici využívá tvaru původní laguny

Nové přístaviště ve Strážnici využívá tvaru původní laguny tvořící obratiště lodí a elegantním způsobem kombinuje odpočinkovou zónu s funkčností prostoru pro přistávání a vyvazování plavidel. Přístup od přístaviště ke skanzenu zajistí dvojice schodišť, která se nacházejí po obou stranách oblouku a bezbariérová rampa v prostoru přistávacího mola pro osobní lodní dopravu. Dominantou středové části jsou tzv. sedací stupně, tedy široké schodiště, které zároveň poslouží k sezení a relaxaci. Vzniklo tak nové atraktivní veřejné prostranství propojující pohyb návštěvníků skanzenu přijíždějících a přicházejících „po zemi“ s návštěvníky připlouvajícími lodí, navazující na vstupní objekt skanzenu – bývalého pivovaru z roku 1612.

„Základem přístaviště je oblouk pevného mola o délce téměř 120 m. Kolmo k němu jsou upevněny plovoucí výložníky, které poskytnou prostor pro vyvazování 10 lodí do délky přibližně 10 m a 4 lodí do délky 8 m,“ říká Petr Buchta, ředitel společnosti Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s., zhotovitele stavby.

„Na stavbu přístaviště navazuje úprava těsného okolí hlavní budovy skanzenu včetně vybudování nového vstupu do skanzenu v podobě turniketů se zázemím,“ říká Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové kultury Strážnice.

„Jsme rádi, že rozvoj Strážnice pokračuje i v těsné blízkosti Baťova kanálu. Původní přístaviště bylo pro zvyšující se počet návštěvníků Strážnice nedostatečné. V návaznosti na stavbu přístaviště navýší město parkovací kapacity, vybuduje přístupové komunikace, veřejné osvětlení a vybaví prostor mobiliářem,“ říká Risto Ljasovský, starosta města Strážnice.

Díky rozšíření kapacity přístaviště Strážnice bylo možné vyhradit 3 stání v prostoru stávajícího přístaviště na levém břehu pro přistávání plavidel údržby Povodí Moravy s. p. a složek Integrovaného záchranného systému. Na novém přístavišti jsou osazeny 4 odběrné sloupky pro připojení plavidel na elektřinu a pitnou vodu, které bude možné ovládat předplacenou přístavní kartou ŘVC ČR, obdobně jako na jiných přístavištích Baťova kanálu.

Stavební náklady projektu „Přístaviště Strážnice – zvýšení přístavní kapacity“ ve výši 38 mil. Kč bez DPH financuje Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotovitelem stavby byly Inženýrské a dopravní stavby Olomouc, a.s.

zdroj: www.rvccr.cz