Nová veřejná přístaviště v Čelákovicích uvedena do provozu

Nová veřejná přístaviště v Čelákovicích uvedena do provozu

V Čelákovicích byla uvedena do provozu dvě nová veřejná přístaviště – plovoucí molo pro přistávání osobní lodní dopravy a mola pro malá rekreační plavidla.

Ministr dopravy Martin Kupka zahájil spolu s ředitelem Ředitelství vodních cest Lubomírem Fojtů a starostou Čelákovic Josefem Pátkem provoz dvou nových veřejných přístavišť. Čelákovice se tak zařadily do sítě veřejných přístavišť, kterou v rámci podpory rekreační plavby intenzivně buduje Ředitelství vodních cest ČR. Zároveň jsou prvním veřejným přístavištěm malých plavidel ve Středočeském kraji.

Slavnostní uvedení přístaviště v Čelákovicích do provozu za účasti ministra dopravy Martina Kupky.
Slavnostní uvedení přístaviště v Čelákovicích do provozu za účasti ministra dopravy Martina Kupky.

„Když se zahajuje stavba, vždy se těším na její dokončení. Jsem moc rád, že u čelákovických přístavišť jsem byl u obou těchto příležitostí. Uvedení takových užitečných staveb do provozu je pro mne velice milou záležitostí. Díky nim rozšiřujeme možnosti návštěvy okolí vodní cesty za pomoci čím dál hustší síti veřejných přístavišť. Těším se, že ještě letos v létě otevřeme obdobná přístaviště ve středních Čechách v Poděbradech a v Ústeckém kraji v Roudnici nad Labem a ve Štětí,“ říká Martin Kupka, ministr dopravy.

„Umístění obou přístavišť v docházkové vzdálenosti od centra města je pro turisty zvlášť výhodné. Dává jim to možnost poznat Čelákovice během krátké vycházky nebo si naopak užít i večerní pohodu, aniž je vyčerpá dlouhá výprava za hledáním restaurací či barů. U přístaviště pro malá plavidla mohou být lodě zdarma vyvázány po dobu 48 hodin a za poplatek mají možnost čerpat z odběrných sloupků elektřinu a vodu. Velký důraz jsme kladli na takové řešení, aby i vůdci malých plavidel, kteří nejsou profesionálové, u přístaviště bezpečně a pohodlně přistáli,“ říká Lubomír Fojtů, ředitel Ředitelství vodních cest ČR, které je investorem a provozovatelem přístaviště.

Investici Ředitelství vodních cest doplnila výstavba přívodního vodovodního řadu, který financovalo město Čelákovice a který kromě zásobování přístaviště pitnou vodou rozšířil stávající vodovodní síť v přilehlé lokalitě s možností připojení dalších objektů. Zprovoznění zásobování vodou je plánováno na podzim letošního roku.

„Těší nás, že se Čelákovice zařadily do seznamu veřejných přístavišť, kde je možné zdarma zakotvit. Čelákovice mohou návštěvníkům nabídnout řadu zajímavostí. Jmenujme například čelákovický Hrádek, kde sídlí Městské muzeum nebo jednu z nejvýznamnějších českých funkcionalistických staveb, Volmanovu vilu. Ti, kteří chtějí poznat krásy labského údolí, si mohou projít dvacetikilometrovou naučnou stezku, která nabízí 24 zastavení,“ zve návštěvníky starosta města Čelákovic Josef Pátek.

Nové molo pro osobní lodní dopravu v Čelákovicích.
Nové molo pro osobní lodní dopravu v Čelákovicích.

Nové přístaviště pro osobní lodní dopravu je umístěno u levého břehu v těsné blízkosti lávky pro pěší. Tvoří jej ocelové plovoucí molo o rozměrech 9 x 4 m. Pro nástup a výstup cestujících z lodí slouží dvě výškové úrovně mola, které tak lépe vyhoví plavidlům s různou výstupní výškou. Můstek je také vybaven úvaznými prvky pro vyvázání plavidla do délky 84 metrů a lávkou na břeh délky 11 m pro bezbariérový přístup.

Stání pro malá plavidla je umístěno asi 85 metrů dále proti proudu. Molo tvoří 10 samostatných, vzájemně pružně spojených železobetonových pontonů o celkové délce 83,2 m a šířce 2,5 m. Paluba mola je dřevěná s protiskluzovou úpravou. Plovoucí molo se břehem spojují dvě bezbariérové přístupové lávky. Šikmé sklopné výložníky umožňují vyvázání až 16 plavidel do délky 20 m.

Na obou přístavištích je stání bezplatné a pomocí přístavní karty je možné ze čtyř odběrných sloupků čerpat elektřinu a vodu. Díky této novince nebudou lodě poprvé ve Středočeském kraji potřebovat při stání naftové agregáty a malé čluny i velké osobní lodě si pohodlně doplní palubní tanky pitnou vodou. Obě mola budou jsou bezpečný provoz osvětlena. Mola mají konstrukci, která umožňuje jejich trvalé ponechání na místě i přes zimu a bezpečně odolá i největším povodním na Labi.

Celkové náklady stavby obou přístavišť dosáhly částky 40,5 mil. Kč bez DPH. Stavbu financoval Státní fond dopravní infrastruktury a realizovala LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.

Zdroj: www.rvccr.cz