No WAR

Námořní doprava má další problém, válka omezuje posádky

Mezinárodní asociace lodní dopravy (ICS), varovala před narušením dodavatelských řetězců, pokud by byl omezen volný pohyb ukrajinských a ruských námořníků.

Asociace (ICS), zastupující 80 % světové obchodní flotily uvádí, že 1,89 milionu námořníků v současné době pluje na více než 74 000 plavidel v celosvětové obchodní flotile.

Z této celkové pracovní síly je 198 123 (10,5 %) námořníků z Ruska, z toho je 71 652 důstojníků a 126 471 kvalifikovaných námořníků. Na Ukrajinu připadá 76 442 (4 %) námořníků, z nichž 47 058 jsou důstojníci a 29 383 kvalifikovaných námořníků. Dohromady to představuje 14,5 % celosvětové pracovní síly na námořních lodích.

Lodní doprava je v současnosti zodpovědná za pohyb téměř 90 % celosvětového obchodu. Námořníci byli v první linii v boji s pandemií, kdy zajišťovali dopravu základních zásob potravin, paliva a léků.

K udržení tohoto neomezeného obchodu musí mít námořníci možnost se vyloďovat a také opětovně naloďovat a to po celém světě. Se zrušenými lety to bude stále obtížnější. Schopnost vyplácet námořníky musí být zachována prostřednictvím mezinárodních bankovních systémů.

ICS již dříve varovala před nedostatkem námořníků obchodních lodí a doporučovala přijmout podpůrná opatření. K tomu se přidala drakonická cestovní omezení způsobená pandemií, která způsobila, že námořníci nebyli schopni vystřídat, což vedlo k překračovaní smluvních období na moři.

Výzkum provedený ICS zjistil, že průměrná loď má na palubě směs nejméně tří národností a někdy dokonce až třiceti národností. Na průměrné lodi se mluvilo minimálně třemi jazyky.


Právě si bezplatně čtete článek, který je pro vás jistě zajímavý

Získejte neomezený přístup k exkluzivnímu obsahu internetového magazínu Paluba.eu, zakupte si předplatné a staňte se členy našeho VIP klubu.
Podpoříte tím fungování jediného internetového magazínu v ČR, který se úzce specializuje na informace o lodní dopravě, vodních cestách a rekreační plavbě.
Zjistěte více informací o variantách předplatného a výhodách členství ve VIP klubu Paluba.eu


„Bezpečnost našich námořníků je naší absolutní prioritou. Vyzýváme všechny strany, aby zajistily, že námořníci neponesou osobně žádné škody za akce žádných vlád. Námořníci byli v čele udržení toku obchodu i přes pandemii a doufáme, že všechny strany budou v tuto chvíli nadále usnadňovat volný průchod zboží a těchto klíčových pracovníků.“ Sdělil Guy Platten, generální tajemník asociace ICS.

Zdroj: www.ics-shipping.org