No WAR

Námořní doprava má další problém, válka omezuje posádky

Mezinárodní asociace lodní dopravy (ICS), varovala před narušením dodavatelských řetězců, pokud by byl omezen volný pohyb ukrajinských a ruských námořníků.

Asociace (ICS), zastupující 80 % světové obchodní flotily uvádí, že 1,89 milionu námořníků v současné době pluje na více než 74 000 plavidel v celosvětové obchodní flotile.

Z této celkové pracovní síly je 198 123 (10,5 %) námořníků z Ruska, z toho je 71 652 důstojníků a 126 471 kvalifikovaných námořníků. Na Ukrajinu připadá 76 442 (4 %) námořníků, z nichž 47 058 jsou důstojníci a 29 383 kvalifikovaných námořníků. Dohromady to představuje 14,5 % celosvětové pracovní síly na námořních lodích.

Lodní doprava je v současnosti zodpovědná za pohyb téměř 90 % celosvětového obchodu. Námořníci byli v první linii v boji s pandemií, kdy zajišťovali dopravu základních zásob potravin, paliva a léků.

K udržení tohoto neomezeného obchodu musí mít námořníci možnost se vyloďovat a také opětovně naloďovat a to po celém světě. Se zrušenými lety to bude stále obtížnější. Schopnost vyplácet námořníky musí být zachována prostřednictvím mezinárodních bankovních systémů.

ICS již dříve varovala před nedostatkem námořníků obchodních lodí a doporučovala přijmout podpůrná opatření. K tomu se přidala drakonická cestovní omezení způsobená pandemií, která způsobila, že námořníci nebyli schopni vystřídat, což vedlo k překračovaní smluvních období na moři.

Výzkum provedený ICS zjistil, že průměrná loď má na palubě směs nejméně tří národností a někdy dokonce až třiceti národností. Na průměrné lodi se mluvilo minimálně třemi jazyky.

„Bezpečnost našich námořníků je naší absolutní prioritou. Vyzýváme všechny strany, aby zajistily, že námořníci neponesou osobně žádné škody za akce žádných vlád. Námořníci byli v čele udržení toku obchodu i přes pandemii a doufáme, že všechny strany budou v tuto chvíli nadále usnadňovat volný průchod zboží a těchto klíčových pracovníků.“ Sdělil Guy Platten, generální tajemník asociace ICS.

Zdroj: www.ics-shipping.org