Nová loď „GRANDE GHANA“ navštívila na své první plavbě přístav Hamburk

Během své první plavby byla v Hamburku odbavena loď rejdařství Grimaldi, která zabezpečuje jak přepravu kontejnerů tak i sypkého materiálu. Otevřením nové třetí dopravní linky mezi přístavem Hamburg a západoafrickými přístavy rozšiřuje rejdařství Grimaldi svoji stávající nabídku.

„S nově do provozu dodávanými loděmi na přepravu kontejnerů a sypkého materiálu zabezpečujeme díky zvýšené frekvenci prováděných plaveb západoafrické přístavy tímto materiálem. Navíc jsou na základě používaných nákladových jednotek akceptovány veškeré druhy a typy nákladů, které jsou při přepravě do západní Afriky používány“, vysvětlit Dirk Peters z firmy Grimaldi Germany u příležitosti odbavení lodě GRANDE GHANA na hamburgském multifunkčním terminálu UNIKAI.

Loď GRANDE GHANA má na délku 210,92 metrů, na šířku 32,26 metrů a hloubku ponoru maximálně 9,40 metrů. V případě použití konejnerů lze maximálně pojmout 1360 TEU nákladu. Na nákladové palubě je k dispozici 2500 metrů místa pro “pohyblivý“ náklad. Pro další náklad kusových zásilek je navíc ještě k dispozici místo o velikosti až do 200 tun nákladu. Loď GRANDE GHANA je druhou z celkem sedmi nově provozovaných lodí pro kontejnerovou přepravu a přepravu sypkého materiálu, které byly dodány chorvatskou loděnicí Uljanik.

Nabídka služeb firmy Grimaldi:

• CENTRÁLNÍ express: Odbavení 6 lodí pro kontejnerovou přepravu a přepravu sypkého materiálu třídy „GRANDE“ z Hamburgu nyní každých šest dní. Finálními přístavy jsou Dakar, Tema, Lagos, Abidjan und Cotonou/Lome (vždy ve 12 dnech střídavě)

• JIŽNÍ express: Odbavení 4 lodí pro kontejnerovou přepravu a přepravu sypkého materiálu z Hamburgu nyní každých jedenáct dní. Finálními přístavy jsou Dakar, Luanda, Douala a Pointe Noire (každé druhé odbavení)

• SEVERNÍ express: Odbavení 6 lodí pro kontejnerovou přepravu a přepravu sypkého materiálu (4 lodě třídy „GRANDE“ a 2 lodě třídy „Repubblica “) každých devět dní z přístavu Hamburg. Finálními přístavy jsou Dakar, Freetown, Conakry a Banjul (s odbavením třídy „GRANDE“). Východní pobřeží bude díky této službě také zajišťovat příjem zboží z jižní Ameriky.

Další možnosti překládky zboží jsou v případě potřeby možné každých 16 dní do Bomy a Casablancy, jakož i každé 2 až 4 týdny pomocí lodí pro přepravu sypkého materiálu a kapalin třídy „GRANDE“ do Cotonou, Luanda a případně při výskytu odpovídajícího nákladu i do Lagosu, Lome a od března 2009 do Lobito.

Přes přístav Hamburg bude ze západní Afriky importováno především kakao, dřevo, výrobky ze dřeva, kafé, kaučuk a bavlna. Z hlediska zboží exportovaného přes přístav Hamburg se jedná především o automobily, zařízení a stroje, alektrické přístroje a zařízení, starý textil a chemické výrobky.

Zdroj: www.hafen-hamburg.de