Začala modernizace přístavu Ústí nad Labem – Vaňov

Ředitelství vodních cest ČR a firmy OHL ŽS, a.s. a AZ Sanace a.s., za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, primátora města Ústí nad Labem a dalších hostů, dne 15. září 2009 slavnostně zahájily realizaci projektu modernizace překladní hrany ve veřejném přístavu Ústí nad Labem – Vaňov.

Projekt, s poněkud složitým názvem Veřejný přístav Ústí nad Labem – Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel, přinese dopravcům nové možnosti při vykládce a nakládce zboží i větší bezpečnost lodí v případě povodní.

„Modernizovaná, 310 m dlouhá překladní hrana umožní navýšení překladní kapacity přístavu a to jak v oblasti překládání zemědělských substrátů a ostatních sypkých materiálů, tak i překládání kontejnerů a nadrozměrných nákladů“ řekl Ing. Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a dodal, že „stavba zároveň zvýší bezpečnost plavidel a obyvatel v době povodní, neboť zde vznikne chráněné místo umožňující bezpečné nouzové vyvázání plavidla pro případ, že z technických důvodů nebude schopné doplout do ochranného přístavu.“

Přístav Ústí nad Labem – Vaňov má dle vyhlášky Ministerstva dopravy č.222/1995 Sb., o vodních cestách, statut veřejného přístavu. Stávající překladiště slouží převážně k překládce písků a sypkých substrátů. Překladní výkon v roce 2006 (dle statistik dopravců) činil v rámci celého překladiště celkem 122 000 t. Překládka písků je realizována 2 mobilními jeřáby, sypké substráty jsou překládány z železniční a silniční dopravy na lodě podúrovňovou násypkou s pásovým nakládacím zařízením.


Právě si bezplatně čtete článek, který je pro vás jistě zajímavý

Získejte neomezený přístup k exkluzivnímu obsahu internetového magazínu Paluba.eu, zakupte si předplatné a staňte se členy našeho VIP klubu.
Podpoříte tím fungování jediného internetového magazínu v ČR, který se úzce specializuje na informace o lodní dopravě, vodních cestách a rekreační plavbě.
Zjistěte více informací o variantách předplatného a výhodách členství ve VIP klubu Paluba.eu


„Velice si vážíme možnosti pracovat na tomto zajímavém projektu, který přispěje ke zkvalitnění lodní dopravy na Labi,“ řekl dnes Ing. Jaroslav Kopecký, MBA, ředitel divize 8 Chomutov závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s.

Projekt za 136,5 mil. Kč podpoří i Evropská unie. 116 mil. Kč bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj: www.rvccr.cz