Začala modernizace přístavu Ústí nad Labem – Vaňov

Ředitelství vodních cest ČR a firmy OHL ŽS, a.s. a AZ Sanace a.s., za účasti zástupců Ministerstva dopravy, Státního fondu dopravní infrastruktury, primátora města Ústí nad Labem a dalších hostů, dne 15. září 2009 slavnostně zahájily realizaci projektu modernizace překladní hrany ve veřejném přístavu Ústí nad Labem – Vaňov.

Projekt, s poněkud složitým názvem Veřejný přístav Ústí nad Labem – Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel, přinese dopravcům nové možnosti při vykládce a nakládce zboží i větší bezpečnost lodí v případě povodní.

„Modernizovaná, 310 m dlouhá překladní hrana umožní navýšení překladní kapacity přístavu a to jak v oblasti překládání zemědělských substrátů a ostatních sypkých materiálů, tak i překládání kontejnerů a nadrozměrných nákladů“ řekl Ing. Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR a dodal, že „stavba zároveň zvýší bezpečnost plavidel a obyvatel v době povodní, neboť zde vznikne chráněné místo umožňující bezpečné nouzové vyvázání plavidla pro případ, že z technických důvodů nebude schopné doplout do ochranného přístavu.“

Přístav Ústí nad Labem – Vaňov má dle vyhlášky Ministerstva dopravy č.222/1995 Sb., o vodních cestách, statut veřejného přístavu. Stávající překladiště slouží převážně k překládce písků a sypkých substrátů. Překladní výkon v roce 2006 (dle statistik dopravců) činil v rámci celého překladiště celkem 122 000 t. Překládka písků je realizována 2 mobilními jeřáby, sypké substráty jsou překládány z železniční a silniční dopravy na lodě podúrovňovou násypkou s pásovým nakládacím zařízením.

„Velice si vážíme možnosti pracovat na tomto zajímavém projektu, který přispěje ke zkvalitnění lodní dopravy na Labi,“ řekl dnes Ing. Jaroslav Kopecký, MBA, ředitel divize 8 Chomutov závodu Pozemního stavitelství OHL ŽS, a.s.

Projekt za 136,5 mil. Kč podpoří i Evropská unie. 116 mil. Kč bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj: www.rvccr.cz