ŘVC ČR zadalo veřejnou zakázku na dodání tří nových tankerů

ŘVC ČR zadalo veřejnou zakázku na dodání tří nových tankerů

Ředitelství vodních cest České republiky zadalo veřejnou zakázku na stavbu a dodání servisních tankových plavidel. Předpokládaná cena je více jak 200 milionů.

Předmětem plnění této veřejné zakázky povinně zveřejněné na serveru NEN (Národní Elektronický Nástroj) je stavba a dodání servisních tankových plavidel typu „N“, což je označení pro cisternové lodě určené pro přepravu kapalin.

Lodě ve veřejné zakázce označované jako „Praha“, „Slapy“ a „Orlík“ musí být vystrojeny nízkoemisním pohonem a musí být předané v plně provozuschopném stavu. Dodavatel postaví a dodá tankery na určené místo, kterým je řeka Vltava v Praze. Součástí dodávky je také zaškolení posádky v obsluze a údržbě plavidel.

Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky na výstavbu a dodání všech tří tankerů činí 8 075 496 EUR bez DPH (201 887 400 Kč bez DPH). Lhůta pro podání nabídek končí dne 27. února 2024. V zakázce je dále uvedeno, že stavba lodí „Slapy“ a „Orlík“ bude provedena pouze v případě, že o to zadavatel ve stanovené lhůtě písemně požádá.

Jak uvedl server zdopravy.cz, ŘVC ČR zahájilo snahy o pořízení nových lodí už v roce 2021, kdy vypsalo tendr na zpracování projektové dokumentace. Lodě se pak měly stavět v letech 2022 a 2023. Soutěž ale musel stát opakovat, protože napoprvé se nikdo nepřihlásil. Na druhý pokus byla zakázka v hodnotě 128 500 eur (cca 3,2 milionu Kč) bez DPH v září 2022 přidělena nizozemské firmě Zeeland Maritime Services, která byla jediným účastníkem.

Servisní plavidlo v Praze by měl nahradit nový tanker

V současnosti je v majetku Ředitelství vodních cest ČR servisní plavidlo, která kotví v Praze u nábřeží Eduarda Beneš. Jeho úkolem je poskytovat servis osobním a nákladním lodím pohybujícím se v Praze na Vltavě.

Servisní plavidlo „SP 150“ (na úvodní fotografii) tvoří stabilní sestava tlačného člunu TČ 526 (po rekonstrukci „SP 150“) a tlačný remorkér TR 567. Plavidlo vzniklo generální rekonstrukcí tlačného člunu. Do nákladového prostoru byly zabudovány skladovací nádrže a další potřebná technologie pro provoz servisních zařízení.

Tuto sestavu plavidel by měl právě nahradit nový tanker, který je ve veřejné zakázce označovaný jako „Praha“. S plavidly „Slapy“ a „Orlík“, které by podle zadání měly být totožné konstrukce ale v jiné rozměrové modifikaci, se počítá s provozem na stejnojmenných vodních dílech Vltavské kaskády.

Zdroj: zdopravy.cz, www.rvccr.cz