Baťův kanál - Nové rejdy zdymadel slavnostně otevřeny

Baťův kanál – Nové rejdy zdymadel slavnostně otevřeny

Povodí Moravy dokončilo modernizaci rejd plavebních komor ve Vnorovech a v Kunovském lese na vodní cestě Baťův kanál.

Slavnostní přestřihnutí pásky proběhlo v pátek 29. 7. 2022 za přítomnosti ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, hejtmana Jihomoravského kraje Jana Grolicha, hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše a generálního ředitele Povodí Moravy, s. p. Václava Garguláka.

Na podzim 2021 odstartovaly práce na rejdách obou plavebních komor ve Vnorovech a dolní rejdě plavební komory Kunovský Les. Horní i dolní rejdy plavebních komor Vnorovy I, Vnorovy II a dolní rejdu plavební komory Kunovský Les Povodí Moravy kompletně zmodernizovalo.

„Ve Vnorovech vznikly na obou komorách jak svislé stěny s betonovým zhlavím, tak pevná vyvazovací mola na nosných sloupech, která jsou vetknutá do dna vodní cesty. Délka čekacích stání je 35 metrů. Samozřejmostí je nové osvětlení. Vše splňuje moderní standardy pro plavbu a bezpečný pohyb před vstupem do plavební komory. U plavební komory Kunovský Les modernizace dolní rejdy v podstatě navázala na stavbu nového přístaviště, které jsme otevřeli v loňském roce. Cílem modernizace rejd je další zvýšení bezpečnosti a komfortu rekreační plavby na Baťově kanále,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Modernizace v budoucnu proběhne u všech komor Baťova kanálu

Akce má velký symbolický význam, protože se jedná o první dokončenou modernizaci rejd plavebních komor, která postupně proběhne na všech provozovaných komorách Baťova kanálu. V následujícím období Povodí Moravy provede modernizaci rejd dalších osmi plavebních komor Baťova kanálu. Jde o rozsáhlou stavební akci, která bude probíhat prakticky v celé délce vodní cesty. Práce budou probíhat postupně a potrvají až do roku 2024 tak, aby umožnily plynulý provoz v průběhu hlavních plavebních sezón.

Foto z průběhu prací na výstavbě pevného vyvazovacího mola v dolní rejdě plavební komory Vnorovy I na vodní cestě Baťův kanál.
Foto z průběhu prací na výstavbě pevného vyvazovacího mola v dolní rejdě plavební komory Vnorovy I na vodní cestě Baťův kanál.

Technické řešení modernizace rejd plavebních komor je „šité na míru“ dle lokálních podmínek ve více variantách, podobně jako ve Vnorovech. U většiny rejd vznikne pevné vyvazovací molo na nosných sloupech vetknutých do dna vodní cesty. V případě horní rejdy plavební komory Vnorovy II, dolní rejdy plavební komory Vnorovy I a dolní rejdy plavební komory Kunovský les půjde o variantu svislé stěny z beraněných štětovnic s betonovým zhlavím.

Celkové náklady na modernizaci rejd jedenácti plavebních komor jsou 61 mil. Kč. Investorem akce je správce Baťova kanálu Povodí Moravy, s. p. Akce je financovaná ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj: www.pmo.cz