Plavební komora Lobkovice zmodernizována

Dne 15. prosince 2009 byl slavnostně ukončen projekt Ředitelství vodních cest ČR, díky kterému byla zmodernizována 87 let stará plavební komora Lobkovice. Významně se tak zvýšila bezpečnost průjezdu lodí i spolehlivost plavební komory.

Projekt „VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory“ byl realizován za výrazné podpory Evropské unie. Z celkových 23,1 mil. Kč, které modernizace stála, 19,7 mil. Kč bylo financováno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé 3,4 mil. Kč financoval Státní fond dopravní infrastruktury.

Plavební komora Lobkovice se nachází na pravém břehu Labe u obce Mlékojedy poblíž Neratovic. Je 85 m dlouhá, 12 m široká a překonává rozdíl hladin 2,7 m. Byla postavena v roce 1922 a v letech 1976 – 1977 prošla rozsáhlou opravou. Letošní modernizace zvýšila její spolehlivost a bezpečnost provozu. Komoru mohou využívat jak vodáci, tak i osobní a nákladní lodě. Provozovatelem plavební komory je Povodí Labe, s.p. a informace o jejím provozu mohou uživatelé najít na internetových stránkách www.lavdis.cz.

Realizaci projektu zajistila Labská strojní a stavební společnost s.r.o. v rekordním čase pěti měsíců. Největší část prací provedla v říjnové plavební odstávce, ale dost práce měla i před a po odstávce, kdy probíhaly přípravné a dokončovací práce. Plavební komora byla vystrojena novými úvaznými prvky – původní úvazné prvky byly na komoře v nedostatečném počtu – a žebříky splňujícími současné nároky plavby – původní žebříky měly nevhodný tvar. Velké lodě, ale i malá sportovní plavidla, tak mohou být v průběhu proplavování bezpečně vyvázána k některému ze 42 vázacích prvků. Stěny jsou nyní chráněny před poškozením plavidly dubovými odraznými trámci a na uživatele čeká nová vjezdová signalizace. Modernizací prošly také hydraulické agregáty ovládání vzpěrných vrat a segmentových uzávěrů obtoků plavební komory. Díky tomu bylo možné nahradit původní hydraulické oleje ekologicky odbouratelnými oleji, které v případě nehody lze zlikvidovat bez vzniku škod na přírodě.

V letošní říjnové plavební odstávce byla také provedena druhá etapa modernizace plavebních komor v Kostomlátkách a Nymburce – v obou případech šlo o rekonstrukci druhé zdi komory. Protilehlé zdi byly zrekonstruovány již v loňském roce. Rekonstrukce zahrnovala vytvoření nových povrchů zdí z betonových panelů, které prodlouží životnost komor a zmenší plochy průsaků. Plavební komory byly dovybaveny úvaznými prvky a žebříky splňujícími současné nároky plavby. Odrazné trámce ochrání hladké zdi před poškozením plavidly. Zároveň byla provedena modernizace elektroinstalace a řídicího systému komor. I plavební komory v Obříství, Kolíně a Čelákovicích se dočkaly nových ovládacích prvků a byly na nich kompletně zrekonstruovány hydraulické pohony vrat a uzávěrů s využitím nových moderních technologií. Zvýšila se tak ekologická bezpečnost hydraulických systémů a zjednodušila jejich obsluha a údržba.

Rekonstrukcí a modernizací plavebních komor byla prodloužena jejich životnost a zvýšena bezpečnost a spolehlivost provozu na celé labské vodní cestě v souladu s cíli Dopravní politiky ČR pro léta 2005 – 2013.

Projekty byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Na financování projektů v Lobkovicích, Kostomlátkách a Nymburce se spolupodílela i Evropská unie, která přispěla prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj až do výše 85% nákladů jednotlivých projektů.

Zdroj, více informací: rvccr.cz