Most přes řeku Labe v Čelákovicích

Po novém mostě v Čelákovicích projíždějí první vlaky

Po novém mostě v Čelákovicích přes řeku Labe je již zaveden jednokolejný zkušební provoz. Výstavba mostu trvala 19 měsíců.

Most je součástí rekonstruované trati mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi. Do plného provozu bude stejně jako celý traťový úsek uveden 15. prosince. „Stavaři dokončili železniční most přes Labe v Čelákovicích a můžou po něm vyjet první vlaky. Modernizace trati do Lysé nad Labem umožní rychlost až 140 km/h a zvýší kapacitu dráhy. Stavební práce začaly v roce 2019, zcela pak skončí v lednu 2022. Náklady jsou celkem 1,8 miliardy korun a jsou spolufinancovány z fondů EU,“ říká ministr dopravy Karel Havlíček.

Po novém mostě v Čelákovicích přes řeku Labe je již zaveden jednokolejný zkušební provoz.
Po novém mostě v Čelákovicích přes řeku Labe je již zaveden jednokolejný zkušební provoz.
Po novém mostě v Čelákovic projíždí vlak.
Po novém mostě v Čelákovic projíždí vlak.
Původní železniční most v Čelákovicích přes řeku Labe.
Původní železniční most v Čelákovicích přes řeku Labe.

Výměna mostu v Čelákovicích byla klíčovou částí celé stavby. Původní přemostění už nevyhovovalo současným potřebám železniční dopravy zejména kvůli svému šířkovému uspořádání a technickému stavu, proto bylo nahrazeno novou nosnou konstrukcí s délkou 160 metrů a váhou 1277 tun, došlo také k úpravě spodní stavby. 

Nejdříve je zprovozněna 1. traťová kolej v úseku Káraný – Čelákovice, která dosud procházela renovací, a zároveň se vyloučí provoz na 2. traťové koleji. Její rekonstrukce zahrne železniční svršek, spodek, mosty a podchod. Obdobně se práce vystřídají i na zastávce Čelákovice-Jiřina, kde se stavbaři přesunou z 1. na 2. nástupiště. Obě budou nově disponovat výškou 550 mm nad kolejí, což zajistí pohodlný nástup do vlaků. Vybudují se rozšířené přístřešky a všechny prostory budou bezbariérově přístupné. V blízkosti zastávky bude také nová cyklověž.

Hlavním cílem modernizace mezi Lysou nad Labem a Čelákovicemi je zvýšení traťové rychlosti až na 140 km/h, spolu s vyšší kapacitou dráhy. Stavební práce začaly v polovině roku 2019 a v první fázi se týkaly úseku z Lysé nad Labem do nově vybudované odbočky Káraný. Ta díky vložení čtyř nových výhybek umožňuje vlakům přejíždět z jedné koleje na druhou. V úseku se také kompletně zrekonstruovalo kolejiště, mosty a propustky. Veškeré stavební práce by měly skončit v lednu příštího roku. Celkové investiční náklady jsou vyčísleny na 1 820 788 824 Kč bez DPH. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Zdroj: www.mdcr.cz