Rotterdam testuje břehové přípojky napájené z baterií

Rotterdam testuje břehové přípojky napájené z baterií

Přístav Rotterdam testuje na hrázi v Maaskade břehové přípojky napájené z bateriového systému. Bezplatné přípojky jsou určené pro velká vnitrozemská plavidla.

V centru Rotterdamu platí pro vyvázaná vnitrozemská plavidla zákaz využívání spalovacích generátorů. Lodě ale mohou využívat energii z pobřeží. Některé lodě však potřebují více energie, než může přípojné zařízení poskytnout.

Řešením mohou být baterie, které doplňují břehové přípojky tím, že pro kotvící lodě navyšují dodávku energie. Proto nyní nizozemský dodavatel zelené energie Skoon Energy, v rámci testovacího projektu, nainstaloval v přístavu speciální bateriový systém.

Přístav Rotterdam testuje břehové přípojky doplněné o bateriový systém na hrázi v Maaskade:

Zkouška, která potrvá do 31. března 2022 by měla ukázat, zda bateriový systém v kombinaci s místním pobřežním napájecím systémem dokáže tuto poptávku uspokojit.

Břehové přípojky pro větší plavidla musí poskytovat vyšší příkon

Od roku 2010 byly na 60 místech v centru Rotterdamu instalovány pobřežní elektrické přípojky pro vnitrozemskou lodní dopravu. Tyto přípojky mohou dodávat energii čtyřem až šesti vnitrozemským plavidlům až do maximálního příkonu 40 ampérů.

V současné době však vyžadují některá větší vnitrozemská plavidla více energie, což by znamenalo zásadní restrukturalizaci celé sítě. Pro naplnění vyšší poptávky se tedy přístavní úřad rozhodl pro flexibilní řešení pomocí baterií.

Umístěním baterie mezi stávající pobřežní napájecí skříň a vnitrozemské plavidlo bude baterie, pokud to bude nutné, dodávat dodatečný příkon až do maxima 63A.

Pokud dojde k překročení 40 ampérů u stávajícího systému, síť odpojí pojistka, a vnitrozemské plavidlo je bez proudu. Odpojení může navíc být rozsáhlejší a bez napájení mohou zůstat i další plavidla, a to až do doby, než nedojde k následné opravě. Propojení s bateriovým systémem této nepříjemné situaci předchází a také umožňuje odebírat energii z pobřeží větším lodím.

Energie dodávaná z břehových přípojek je považována za důležitou součást přechodu k čistšímu provozu v přístavu. Lodě kotvící na nábřeží totiž často využívají spalovací generátory. Ty mimo jiné vypouští emise pevných částic, dusíku a CO2.

Zdroj: www.offshore-energy.biz