Kanál Mohan–Dunaj

Kanál Mohan-Dunaj stojí, probíhá zde rozsáhlý program oprav

Kanál Mohan-Dunaj a také řeka Dunaj jsou místem rozsáhlého programu oprav a údržby. Plánované uzavření zdymadel přeruší důležité vodní spojení až na 21 dní.

Od 19. března do 8. dubna 2022 budou probíhat rozsáhlé údržbové práce na plavebních komorách kanálu Mohan-Dunaj (MDK) a také na řece Dunaji. Německý místně příslušný úřad pro správu vodních cest (WSA) spustil na období zhruba tří týdnů, rozsáhlý program výstavby a údržby na plavebních komorách Bamberg, Kriegenbrunn, Norimberk, Eibach, Eckersmühlen, Kelheim a Regensburg.

Semafory na těchto plavebních komorách na vodní cestě Mohan-Dunaj se již rozsvítily červeně. Lodní doprava na zhruba 760 km dlouhém transevropském vodním spojení se na 12 až 21 dní zastavila.

„Mnoho individuálních projektů, od výměny jednotlivých plavebních vrat, přes stavební průzkumy a inspekce až po údržbu kamerové techniky, je třeba pečlivě naplánovat a koordinovat. Pro naše zaměstnance tato práce představuje velkou výzvu,“ říká vedoucí kontrolního oddělení WSA Marko Ruszczynski.

Kvůli inspekčním pracím bude mimo jiné zcela odvodněno pět plavebních komor na kanálu Mohan-Dunaj a jedna plavební komora na řece Dunaji. Akce se týká i zdymadla Eckersmühlen, které je s výškou zdvihu téměř 25 m jedním z největších v Německu.

Měsíce plánování prací s celkovým objemem zakázek kolem 10 milionů eur, provádělo 270 zaměstnanců úřadu z řad inženýrů, techniků a kvalifikovaných dělníků. Dále bylo zadáno kolem 100 zakázek externím firmám, pro něž pracuje dalších 220 zaměstnanců a specialistů.

Kanál Mohan-Dunaj, nebo také Průplav Rýn-Mohan-Dunaj

Kanál Mohan-Dunaj, schéma.
Schéma kanálu Mohan-Dunaj.

Kanál Mohan–Dunaj, nebo také Průplav Rýn–Mohan–Dunaj, je 171 kilometrů dlouhá vodní cesta v německé spolkové zemi Bavorsko. Kanál spojuje řeku Mohan u města Bamberk s Dunajem u města Kelheim.

Kanál byl postaven v letech 1960 až 1992. Dokončením vznikla souvislá vodní cesta mezi Severním a Černým mořem, která vede po řekách Rýn, Mohan a Dunaj. To je důvod, proč je kanál známý také jako průplav Rýn–Mohan–Dunaj.

Zdroj: www.wsa-donau-mdk.wsv.de, de.wikipedia.org