Železniční most v Kolíně prošel zátěžovou zkouškou.

Na novém železničním mostu se dne 26. října 2010 uskutečnily zátěžové zkoušky, tedy poslední velký krok nutný k tomu, aby se na most mohl vrátit provoz v plném rozsahu. Ukončení výluky je naplánováno na 1. 11. 2010.

Most byl rekonstruován z důvodu nedostatečné podjezdné výšky, která tvořila překážku v lodním provozu. Nový most splňuje požadavek na minimální podjezdnou výšku 5,25 m, což je jeden z povinných parametrů vodních cest zařazených do mezinárodní dopravní sítě TEN-T.

Šestnáct měsíců stačilo investorovi stavby Ředitelství vodních cest ČR a firmám Viamont DSP a. s., Eurovia CS, a.s. a EDS Holding, a.s., nejen ke zbourání přes sto let starého mostu a vybudování mostu nového, ale zároveň i k realizaci nutných doprovodných akcí, tedy rekonstrukci dvou železničních přejezdů, téměř tří kilometrů železničního spodku a svršku a nezbytné výstavbě protihlukových stěn. Na trati bylo instalováno nové trakční vedení a moderní zabezpečovací zařízení. Téměř 1,5 km železniční tratě v zástavbě města je tak kompletně obnoveno. Je důležité zdůraznit, že zvolený postup prací minimalizoval dopady na železniční dopravu. Po celou dobu stavby byla totiž v provozu vždy nejméně jedna kolej.

V rámci stavby byla také zrekonstruována nástupiště č. 4 a 5 železniční stanice Kolín hl. n. Zvýšená nástupištní hrana a nový výtah zlepší přístup k vlakům i pro méně pohyblivé cestující. Byla tak dokončena rozsáhlá rekonstrukce celé stanice.

Řidiči zcela jistě ocení nové celopryžové povrchy eliminující hluk a vibrace na železničních přejezdech v ulicích Starokolínská a Tovární. Zabezpečení přejezdů odpovídá nejmodernějším trendům v bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Projekt za 1,23 mld. Kč je realizován za významného přispění Evropská unie. 877 mil. Kč bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady jsou uhrazené ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj: www.rvccr.cz