Nový portál RIS

Vlámská vláda spustila nový portál říční informační služby

Nový internetový portál přináší každodenní přehled informačních služeb pro vnitrozemskou říční dopravu (RIS). Předností portálu je snadná dostupnost všech potřebných informací ze všech evropských vnitrozemských vodních cest.

RIS je zkratka pro River Information Services (říční informační služba). Jedná se o balíček různých služeb, který má optimalizovat přepravní proces, zlepšovat bezpečnost a zvyšovat efektivitu dopravy. RIS je komunikační prostředek pro výměnu informací mezi provozovateli a uživateli vodních cest.

Adresa nového portálu: www.visuris.be

Základní cíle RIS

  • Zvýšení bezpečnosti vnitrozemské plavby. RIS přispívá ke zkvalitnění záchranných operací a umožňuje průběžný monitoring dopravní situace na vodní cestě včetně přepravy nebezpečného zboží.
  • Zvýšení efektivnosti vodní dopravy. RIS pomůže optimalizovat řízení přepravního řetězce snazší výměnou informací mezi loděmi, plavebními stupni a přístavy.
  • Lepší využití možností vodní cesty na základě kvalitnějších informací o aktuálních plavebních podmínkách.
  • Ochrana životního prostředí plynoucí z dostatečné informovanosti při řešení kalamitních situací.

V České republice byl systém Říčních informačních služeb implementován prostřednictvím projektu „Telematický systém vodní dopravy na labsko-vltavské vodní cestě“ a funguje na stránkách Labskovltavského dopravního informačního systému LAVDIS – www.lavdis.cz

Zdroj: www.visuris.be, www.rvccr.cz