Ministerstvo dopravy zajistilo platnost českých průkazů vůdců plavidel na Rýně

Ministerstvo dopravy uzavřelo dohodu s Centrální komisí pro plavbu na Rýně (ZKR), na jejímž základě budou tuzemské průkazy způsobilosti vůdců plavidel (kapitán I třídy a odpovídající radarový průkaz způsobilosti) od 1. října 2009 uznávány i na Rýně.

Toto ujednání bylo stvrzeno ve Štrasburku na vrcholném plenárním zasedání ZKR za účasti náměstka ministra dopravy JUDr. Pavla Škváry, MBA, a generálního tajemníka ZKR Jean-Maria Woehrlinga.

V současné době legislativa Evropských společenství ukládá, aby na území všech členských států i mimo Rýn byly uznávány průkazy způsobilosti vůdců plavidel vydané v některém z členských států ZKR. Tato legislativa EU ale současně nezaručuje plné uznávání tuzemských průkazů způsobilosti vůdců plavidel – průkaz způsobilosti kapitána I. třídy je uznáván na všech vodních cestách EU mimo Rýna. „Proto bylo počátkem roku 2008 zahájeno jednání mezi ZKR a Ministerstvem dopravy ve věci vzájemného uznávání průkazů způsobilosti vůdců plavidel vydávaných v ČR pro plavby v Rýnské oblasti a k naší velké radosti bylo minulý týden úspěšně dokončeno,“ komentuje výsledek jednání Mgr. Vít Šimonovský, ředitel odboru plavby Ministerstva dopravy.


Právě si bezplatně čtete článek, který je pro vás jistě zajímavý

Získejte neomezený přístup k exkluzivnímu obsahu internetového magazínu Paluba.eu, zakupte si předplatné a staňte se členy našeho VIP klubu.
Podpoříte tím fungování jediného internetového magazínu v ČR, který se úzce specializuje na informace o lodní dopravě, vodních cestách a rekreační plavbě.
Zjistěte více informací o variantách předplatného a výhodách členství ve VIP klubu Paluba.eu


Vůdcové plavidel s českými průkazy způsobilosti budou muset absolvovat dodatečnou zkoušku ze znalostí specifik rýnské vodní cesty. Tato zkouška bude prozatím prováděna v některém rýnském státě, současně však budou vedena další jednání, aby v budoucnu mohly být tyt zkoušky vykonávány i v České republice. Kromě toho musí držitel průkazu po dosažení 50 let věku předložit pravidelně obnovované potvrzení o zdravotní způsobilosti. Konkrétní podmínky vzájemného ujednání budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva dopravy a Státní plavební správy, bližší informace budou poskytovat zaměstnanci Státní plavební správy.

zdroj: http://www.mdcr.cz