Ministerstvo dopravy zajistilo platnost českých průkazů vůdců plavidel na Rýně

Ministerstvo dopravy uzavřelo dohodu s Centrální komisí pro plavbu na Rýně (ZKR), na jejímž základě budou tuzemské průkazy způsobilosti vůdců plavidel (kapitán I třídy a odpovídající radarový průkaz způsobilosti) od 1. října 2009 uznávány i na Rýně.

Toto ujednání bylo stvrzeno ve Štrasburku na vrcholném plenárním zasedání ZKR za účasti náměstka ministra dopravy JUDr. Pavla Škváry, MBA, a generálního tajemníka ZKR Jean-Maria Woehrlinga.

V současné době legislativa Evropských společenství ukládá, aby na území všech členských států i mimo Rýn byly uznávány průkazy způsobilosti vůdců plavidel vydané v některém z členských států ZKR. Tato legislativa EU ale současně nezaručuje plné uznávání tuzemských průkazů způsobilosti vůdců plavidel – průkaz způsobilosti kapitána I. třídy je uznáván na všech vodních cestách EU mimo Rýna. „Proto bylo počátkem roku 2008 zahájeno jednání mezi ZKR a Ministerstvem dopravy ve věci vzájemného uznávání průkazů způsobilosti vůdců plavidel vydávaných v ČR pro plavby v Rýnské oblasti a k naší velké radosti bylo minulý týden úspěšně dokončeno,“ komentuje výsledek jednání Mgr. Vít Šimonovský, ředitel odboru plavby Ministerstva dopravy.

Vůdcové plavidel s českými průkazy způsobilosti budou muset absolvovat dodatečnou zkoušku ze znalostí specifik rýnské vodní cesty. Tato zkouška bude prozatím prováděna v některém rýnském státě, současně však budou vedena další jednání, aby v budoucnu mohly být tyt zkoušky vykonávány i v České republice. Kromě toho musí držitel průkazu po dosažení 50 let věku předložit pravidelně obnovované potvrzení o zdravotní způsobilosti. Konkrétní podmínky vzájemného ujednání budou zveřejněny na webových stránkách Ministerstva dopravy a Státní plavební správy, bližší informace budou poskytovat zaměstnanci Státní plavební správy.

zdroj: http://www.mdcr.cz