Zástupci skútrařů předali ministrovi dopravy otevřený dopis

Dne 15.5.2009, byl na Ministerstvu dopravy předán otevřený dopis České sportovní asociace vodních skútrů. V textu směřovaným k rukám ministra dopravy Gustáva Slamečky vyjadřují skútraři nesouhlas se současným stavem zákona o vnitrozemské plavbě. Zástupci asociace požadují po resortu dopravy v odpovědi konkrétní kroky, které hodlá ministerstvo učinit.

Náměstek ministra dopravy Pavel Škvára, který dokument oficiálně od zástupců asociace převzal, prohlásil, že si je Ministerstvo dopravy vědomo této problematiky. „Máme proto vypracovaný návrh novely předmětného zákona. Chceme však znát i stanovisko druhé strany. Připadnou změnu proto musíme projednat i se Svazem měst a obcí,“ uvedl v reakci na předání dopisu.

Ještě téhož dne se proto náměstek Škvára svým dopisem obrátil na výkonného místopředsedu Svazu měst a obcí Jaromíra Jecha se žádostí o společnou schůzku, kde chce případnou změnu dotyčného nařízení projednat.

„Skútraři se pokoušejí tak trochu vlámat do otevřených dveří, protože úřad s nimi již delší dobu jedná a připravuje úpravy zákona, které jim vycházejí vstříc. Nově by například obec už zóny pro provoz vodních skútrů neschvalovala, ale mohla by vyjádřit své připomínky ve správním řízení,“ uvedl k dnešní aktivitě zástupců asociace mluvčí resortu Martin Kupka.

zdroj: http://www.mdcr.cz