Stará říční kilometráž na Labi dosluhuje

Ředitelství vodních cest ČR, 15. června 2009 – V úseku Labe od státní hranice až po Střekov bylo dokončeno vyznačení nové kilometráže vodní cesty, která nahradí dosavadní, již nevyhovující značení ze 70. let minulého století.

Dodavatel projektu „Kilometráž a značení labské vodní cesty“ Labská strojní a stavební společnost a.s. dokončil v minulých dnech montáž nového značení nové kilometráže labské vodní cesty v úseku státní hranice (km 730) – Střekov (km 767,484). V tomto úseku bylo zároveň demontováno značení původní. Následující úseku ze Střekova do Roudnice n/L. bude přeznačen do konce července 2009. Postupně je tak nahrazována původní kilometráž, která měla nultý kilometr v Mělníku a jejíž použití při určování polohy na vodní cestě působilo velké zmatky. Přeznačení v dalších úsecích Labe až po Kunětice bude probíhat až do listopadu 2010. Do té doby se tedy budou plavci v terénu potkávat s dvojí kilometráží, nicméně platná od 1. 1. 2009 je dle zákona již jen nová kilometráž, která je uvedena i v plavební mapě, má nultý kilometr v Hamburku a pokračuje proti proudu řeky až k jejímu prameni.

Původní plavební kilometráž ze 70. let minulého století byla v obou úsecích labské vodní cesty až po Chvaletice vyznačena pomocí tabulí na ocelových sloupcích. Nulu měla v Mělníku a směřovala jednak směrem po proudu řeky Labe ke státní hranici a jednak směrem proti proudu řeky Labe ke Chvaleticím. Kilometráž v úseku Chvaletice – Kunětice nebyly v terénu vyznačeny vůbec. Tento systém značení působil velké zmatky při určování polohy na vodní cestě. Proto bylo nutné vytvořit novou kilometráž – „kilometráž vodní cesty“, která by vyhovovala normám České republiky a Evropské unie. Tato nová kilometráž má nulu ve vyústění řeky Labe do Severního moře a směřuje proti toku Labe až k prameni. V úseku státní hranice až Kunětice bude v terénu vyznačena novými tabulemi kilometrovníků, půlkilometrovníků a hektometrovníků.

Akce v hodnotě 49 mil. Kč je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava a ze Státního fondu dopravní infrastruktury a bude dokončena do listopadu 2010.

Zdroj: www.rvccr.cz