Další plavební komora na Labi se dočká modernizace

Ředitelství vodních cest ČR dnes slavnostně zahájilo projekt „VD Lobkovice, modernizace vystrojení plavební komory“, v rámci kterého se dočká své modernizace plavební komora Lobkovice.

Ředitelství vodních cest ČR tak pokračuje v naplňování svého úkolu zvyšovat spolehlivost a bezpečnost provozu na labské vodní cestě, která je součástí Transevropské dopravní sítě (TEN-T). V rámci modernizace osadí zhotovitel stavby Labská strojní a stavební společnost, s.r.o., na plavební komoře nové vázací prvky, žebříky a odrazové trámce. Zároveň bude, v období odstávky plavebních komor na Labi, provedena modernizace hydraulických pohonů plavební komory a upravena vjezdová signalizace. Dále se tak zvýší spolehlivost a bezpečnost provozu. Plavební komory jsou nedílnou součástí vodní cesty a jejich spolehlivost je zásadním předpokladem pro její využití.

Plavební komora Lobkovice (pl. km 850,34) byla vybudována v letech 1914 – 1922 a je situována u pravého břehu Labe u obce Mlékojedy. Za dobu své existence prošla několika úpravami a modernizacemi. Letošní modernizace prodlouží její životnost o dalších nejméně 30 let.

Projekt za 23,3 mil. Kč podpoří i Evropská unie. 85% z ceny díla bude zaplaceno prostřednictvím Operačního programu Doprava z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zbylé náklady budou uhrazené ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

Zdroj, více informací: rvccr.cz