Vodíkový tanker s objemem 37 500 m3, nový revoluční koncept

Vodíkový tanker s objemem 37 500 m3, nový revoluční koncept

Vodíkový tanker s objemem 37 500 m3 je novým revolučním konceptem konstruktérů ze společnosti C-Job Naval Architects. Do roku 2027 by měl být spuštěn na vodu.

C-Job Naval Architects navrhli zcela novou třídu tankeru na kapalný vodík (LH2), který podle společnosti způsobí revoluci na trhu s obnovitelnými zdroji energie. Koncept tankeru, vyvinutý ve spolupráci s projektem LH2 Europe, je kritickým prvkem při realizaci jejich zeleného komplexního dodavatelského řetězce kapalného vodíku.

Vodíkový tanker, koncept od společnosti C-Job Naval Architects.
Vodíkový tanker, koncept od společnosti C-Job Naval Architects.
Vodíkový tanker, koncept od společnosti C-Job Naval Architects.
Vodíkový tanker, koncept od společnosti C-Job Naval Architects.
Vodíkový tanker, koncept od společnosti C-Job Naval Architects.
Vodíkový tanker, koncept od společnosti C-Job Naval Architects.

Vodíku bude potřeba stále více a k tomu jsou potřeba nová technická řešení

„Vodík bude pro budoucnost energetiky zásadní. Je na nás, jak rychle to dokážeme uskutečnit.“ říká Dr. Peter Wells, generální ředitel LH2 Europe. „Tato konstrukce tankeru je klíčovým krokem při poskytování infrastruktury, aby se budoucnost čisté energie stala realitou. Současná plavidla v provozu nejsou schopna dodávat vodík v očekávaném rozsahu, který bude vyžadován pro uspokojení potřeb trhu,“ dodal.

K tomu bude LH2 Europe využívat dostatečné množství obnovitelné elektřiny ve Skotsku k výrobě zeleného vodíku a uvádět jej na trh za konkurenční cenu ve srovnání s naftou. Nový tanker pak bude přepravovat kapalný vodík ze Skotska do Německa. Tanker má na palubě dostatečnou kapacitu pro dodávku paliva pro 400 000 středně velkých vodíkových aut nebo 20 000 těžkých nákladních vozidel. Jak je v současné době plánováno, tanker bude dodávat 100 tun vodíku denně a postupně dodávku zvyšovat až na 300 tun denně v závislosti na poptávce.

Job Volwater, CCO ve společnosti C-Job, říká: „Kapalný vodík představuje jedinečné výzvy v konstrukci lodí. Pro srovnání, tankery LNG používají balastní vodu ke kompenzaci ztráty hmotnosti po dodání, tak aby byl zajištěn dostatečný ponor. Vzhledem k tomu, že kapalný vodík má velký objem, ale je 20krát lehčí než LNG, vyžadovalo to jedinečné řešení. Vytvořili jsme design trupu ve tvaru lichoběžníku, který vytváří dostatek prostoru na palubě, aby se do něj vešly tanky bez potřeby zátěže.“

Vodíkový tanker bude mít nulové emise skleníkových plynů

Po dokončení bude tanker na kapalný vodík dlouhý 141 metrů a bude mít skladovací kapacitu 37 500 metrů krychlových. Plavidlo bude poháněno vodíkovými palivovými články a bude vybaveno třemi zásobníky na kapalný vodík. Nádrže budou mít mnohem nižší „var“ než ty, které se v současnosti používají v námořním průmyslu. Omezený zbývající výpar bude zachycen a přímo využit ve vodíkových palivových článcích, které poskytují energii pohonným systémům plavidla, což má za následek pouze emise vody. Samotné plavidlo bude mít během provozu nulové emise skleníkových plynů.

Očekává se, že loď bude připravena a uvedena do provozu šest měsíců před první dodávkou vodíku v roce 2027.

Zdroj: c-job.com