Archiv štítku: Jez

Jez je bariéra přes šířku vodního toku, která mění rychlost proudění. Jezy se také používají jako přepadové odtoky k regulaci výšky hladiny vodních nádrží.

Jez vytváří rozdílné výšky hladin vodního toku, čehož se zejména historicky využívalo k získání energie k pohonu strojních zařízení. Může také sloužit jako protipovodňové opatření, nebo jako součást splavnění vodního toku.
Pro jez neexistuje žádná konkrétní definice. Nejčastěji je za jez označována bariéra přes jejíž hřeben přepadává voda, což jej například odlišuje od tradičního pojetí přehrady.

Ministerstvo životního prostředí obstrukčními kroky opět zabránilo stavbě jezu v Děčíně

MŽP opět vrátilo Ředitelství vodních cest dokumentaci EIA k projektu Plavební stupeň Děčín. Kladný posudek dopadu stavby na životní prostředí je ale nezbytnou podmínkou pro zahájení stavby.

Pokračování textu Ministerstvo životního prostředí obstrukčními kroky opět zabránilo stavbě jezu v Děčíně

Jez v Českém Vrbném je již v plném provozu

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) a generální dodavatel stavby Metrostav a.s. dne 2. března 2010 odhalením pamětní desky slavnostně ukončili za účasti zástupců Ministerstva dopravy a místní samosprávy dvě stavby v rámci projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“. Jednalo se o modernizaci jezu v Českém Vrbném a zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou.

Pokračování textu Jez v Českém Vrbném je již v plném provozu