Jez v Českém Vrbném

Jez v Českém Vrbném je již v plném provozu

Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC ČR) a generální dodavatel stavby Metrostav a.s. dne 2. března 2010 odhalením pamětní desky slavnostně ukončili za účasti zástupců Ministerstva dopravy a místní samosprávy dvě stavby v rámci projektu „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“. Jednalo se o modernizaci jezu v Českém Vrbném a zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou.

„Jsem rád, že jsem dnes mohl zakončit první dvě dílčí stavby projektu Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou a že se tak myšlenka obnovení splavnosti Vltavy dočkala své realizace“ říká ředitel ŘVC ČR Miroslav Šefara. „V prvním úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou budou moci lodě plout již od jara 2011. Po dokončení celého projektu v roce 2013 a dobudování lodních zdvihadel na Orlíku a Slapech, vznikne souvislá vltavská vodní cesta, napojená díky Labi na rozsáhlou síť evropských vodních cest,“ dodává.

Obnovení splavnosti Vltavy v části mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou bude dokončeno tak, aby od začátku plavební sezóny 2011 byla řeka v uvedeném úseku plně splavná nejen pro vodáky, ale i pro výletní lodě do rozměrů cca 44×5,4 m s ponorem do 1,3 m. Na financování výstavby se významnou měrou (85%) podílí prostřednictvím Operačního programu Doprava Evropský fond pro regionální rozvoj.

Cílem projektu je splavnit Vltavu mezi Českými Budějovicemi a Týnem nad Vltavou pro rekreační plavbu a obnovit tak splavnost Vltavy, jež byla v minulosti přerušena stavbou vodních děl, u kterých nebyla dokončena potřebná plavební zařízení.

Prvními dvěma stavbami úseku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou nad Vltavou byla modernizace jezu České Vrbné a zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. V průběhu stavby bylo nutné prohrábkou koryta řeky v délce 4 km pod jezem České Vrbné zajistit plavební hloubku 1,6 m. Při prohrábce nebylo zasahováno do stávajících břehů a s výjimkou úseku mezi železničním mostem a ústím Dehtářského potoka je nyní v celé zdrži jezu Hluboká nad Vltavou minimálně 20 m široká plavební dráha s minimální plavební hloubkou 1,6 m. Při modernizaci jezu bylo nutné vybourat a přestavět část vlastního jezu a namontovat nové jezové technologie. Na jezu byly původní hydrostatické železobetonové sektory nahrazeny podpíranými ocelovými klapkami šířky 22,5 m o hrazené výšce 3 m. V této souvislosti došlo ke stavebním úpravám přelivné plochy a stávajících pilířů včetně nátoku do elektrárny. Spolehlivější hradící konstrukce umožní efektivněji a bezpečněji udržovat plavební hladinu bez nutných rozsáhlých úprav ve zdrži jezu České Vrbné. Zlepšily se také možnosti správy řeky při zimním režimu (ledochod) a při povodňových situacích. Součástí staveb byla i instalace plavebního značení a kilometráže vltavské vodní cesty.

85% stavebních nákladů, tj. 141,6 mil. Kč z celkových 166,6 mil. Kč, bylo uhrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Doprava. Zbylé náklady byly financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

V současné době probíhá v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou výstavba přístaviště Lannova loděnice, ochranného přístavu České Vrbné a plavební komory České Vrbné. Po jejich dokončení bude možné zahájit výletní plavby mezi těmito významnými historickými i kulturními středisky Jižních Čech.
Popis projektu

Projekt „Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Týn nad Vltavou“ se skládá z několika samostatných podprojektů, které celý úsek dělí do tří částí: České Budějovice – Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice, Hněvkovice – Týn nad Vltavou.

1. část: České Budějovice – Hluboká nad Vltavou Úsek vede z centra Českých Budějovic od Jiráskova jezu až k jezu Hluboká nad Vltavou. Jeho realizací vznikne atraktivní trasa v délce 8,9 km spojující jihočeskou metropoli s dalším významným turistickým cílem Hlubokou nad Vltavou V rámci tohoto záměru bude prohrábkou dna zajištěna plavební hloubka 1,6 m ve zdrži jezu České Vrbné, modernizován jez České Vrbné a vybudována plavební komora. Do investičního záměru spadá i vybudování ochranného přístavu České Vrbné a zajištění plavebních hloubek 1,6 m ve zdrži jezu Hluboká nad Vltavou. Důležitou součástí je výstavba koncového přístaviště Lannova loděnice a vytvoření obratiště pod Jiráskovým jezem.

2. část: Hluboká nad Vltavou – Vodní dílo Hněvkovice

Navazující úsek od jezu v Hluboké nad Vltavou k Vodními dílu Hněvkovice napojí k českobudějovické oblasti dalších 10,92 km vltavské vodní cesty, takže i s prvým úsekem již bude k dispozici přes 19 km rekreační vodní cesty.

V rámci tohoto záměru bude prohrábkou dna zajištěna plavební hloubka 1,6 m ve zdrži Vodního díla Hněvkovice a postavena plavební komora na jezu Hluboká nad Vltavou.

3. část: Vodní dílo Hněvkovice – Týn nad Vltavou

Jedná se o poslední úsek v délce 13,29 km, jímž se propojí České Budějovice s vodní nádrží Orlík. Tím se navzájem zpřístupní celá část Vltavy od Českých Budějovic až k přehradě Orlík včetně části Otavy.

V rámci tohoto záměru bude vystrojena stávající nefunkční plavební komora Vodního díla Hněvkovice. Dále bude modernizován jez Hněvkovice a vybudována plavební komora u tohoto jezu. Nedílnou součástí výstavby bude i zajištění plavební hloubky 1,6 m prohrábkou dna ve zdrži Vodního díla Kořensko a jezu Hněvkovice.

Zdroj, více informací: www.rvccr.cz