Hladový kámen - Děčín

Německo odmítá spekulace, na svém území splavnost Labe zajistí!

Spolkové ministerstvo dopravy, výstavby a bydlení potvrdilo v minulých dnech svému českému protějšku, že zajistí splavnost Labe od hranic s ČR až k moři.

V oficiálním dopise německá strana znovu ujišťuje, že dodrží svůj závazek deklarovaný v bilaterální dohodě z roku 2006, přičemž na této skutečnosti nic nezmění ani probíhající reforma vodních cest.

„Z informací z Německa jasně vyplývá, že spolkové ministerstvo dopravy udrží řeku splavnou, a že je opravdu jen a jen na nás, abychom Labe celoročně zesplavnili i v Česku a využili tak jeho potenciál. Doufám, že tato informace konečně definitivně ukončí veškeré spekulace na toto téma“ vysvětluje Ing. Jan Skalický, pověřený řízením ŘVC ČR. Německá strana zajistí na svém území minimální plavební hloubku 150 cm po 345 dní v roce. V dopisu je rovněž potvrzeno, že k zajištění splavnosti budou použity údržbové práce v řečišti a naopak se v současnosti v Německu na Labi nepočítá s výstavbou vodních děl. Jejich stavba na německé části řeky však není na rozdíl od naší situace nutná, a to vzhledem k zásadně odlišným geomorfologickým podmínkám.

„Že se na německé straně žádné jezy stavět nebudou, je známé již dávno, protože tam díky menšímu sklonu koryta řeky k zajištění splavnosti zkrátka nejsou vůbec nutné,“ vysvětluje Skalický a pokračuje: „Nicméně právě druhou část této informace ekoaktivisté záměrně zamlčují a matou tím veřejnost – proč stavět u nás, když v Německu se nic stavět nebude?“ Přitom plánovaný plavební stupeň v Děčíně je projektován tak, aby zajistil stejné hloubky a plavební podmínky, jaké na svém území SRN dlouhodobě garantuje.

Záruky o udržení splavnosti Labe, deklarované v česko-německém „Společném prohlášení úmyslu o spolupráci a dopravních cílech a opatřeních na labské vodní cestě až do plavebního stupně Geesthacht u Hamburku“ z roku 2006, jsou německou stranou opakovaně potvrzovány. Z poslední doby lze jako příklad jmenovat loňský dopis kancléřky Merkelové premiéru Nečasovi, vyjádření státního tajemníka Enaka Ferlemanna na senátní Konferenci o plavbě po labské vodní cestě, nebo výše zmíněný list z ministerstva dopravy SRN.

Vzhledem k postoji německé spolkové vlády, která zjevně plavbu na Labi zastavit nechce, postoji české vlády, která bez ohledu na stranické složení, stavbu jezu dlouhá léta podporuje, postoji Evropské unie, která ve svém strategickém dokumentu Doprava 2050 jednoznačně vodní dopravu podporuje a Labe zařadila do páteřní sítě evropských dopravních cest, se nutně vtírá otázka:

„Čí zájmy vlastně ekoaktivisté hájí?“

Již v minulosti nám několikrát jasně ukázali, že jim o člověka a životní prostředí vlastně vůbec nejde! A nejhorší na tom celém je, že tak činí za peníze daňových poplatníků, kterým jejich činnost negativně ovlivňuje život.

Zdroj: ŘVC ČR