Přístav Praha Holešovice v roce 2010

Holešovický přístav prochází významnou proměnou. Funkce obchodního přístavu ustupuje developerským projektům.

Holešovický přístav se nachází v severní části Prahy, na levém břehu Vltavy. Byl budován ve dvou etapách: 1892–1895 původně jako přístav ochranný a zimní a teprve 1896–1910 byl projektován a posléze přestavován na přístav obchodní.

Hotový návrh na ochranný přístav byl předložen c. k. ministerstvu ke schválení roku 1890 a když byly hotovy veškeré přípravy bylo dne 11. 6. 1892 slavnostně započato s jeho výstavbou. Šířka vodní plochy je 100 m a délka 900 m. U vjezdu se zmenšuje na 35 m.Hloubka dna 4,8 m.

Zakázku provádělo „podnikatelství pana Vojtěcha rytíře z Lannů“. Pozemní rypadlo dodala společnost Vollhering a Bernard z Lübecku. Rypadlo pracovalo 12 hodin denně a dne 25. 9. 1893 se přístav naplnil vodou. Pozemní stavby provádělo podnikatelství c. k. stav. rady Fiegerta. Služební a obytné stavení stavitel Fleischinger. Stavba prakticky přecházela do výstavby budoucího obchodního přístavu.

Na západním břehu bylo vybudováno nábřeží v délce 363 m se svislou zdí a pokračovalo po vodě nižší svislou zdí 400 m, dále pod vjezdem bylo zřízeno překladiště se šikmými břehy v délce 600 m. Na celém západním břehu byly dvě železniční koleje a šest otočných pojízdných elektrických jeřábů o nosnosti 1,5 – 4,0 t a jeden mohutný mostový jeřáb o nosnosti 5 t. Na této západní straně vzniklo postupně pět skladišť. Mezi těmito skladišti byly příjezdné komunikace, seřaďovací kolejiště a dále i budovy správní a celní.

Východní břeh, který byl vybaven po roce 1927, měl na délce 355 m betonové nábřeží ve dvou stupních s jeřábovou dráhou. Zde byly tři elektrické pojízdné, otočné poloportálové jeřáby o nosnosti 1,5 – 4,0 t a obsluhovaly tři železobetonová skladiště s pěti etážemi (suterén, přízemí a tři patra), na severní straně byla postavena moderní budova chladíren, vybavená moderním zařízením. Na koruně přístavní hráze je vedena příjezdová silnice.

Na čelní jižní straně přístavní nádrže se nalézá lodní výtah sloužící k prohlídkám a opravám, který byl upraven i pro největší labské čluny. Jižně od přístavní nádrže, na levém břehu Vltavy, bylo zřízeno překladiště v délce cca 1.200 m, které bylo vybaveno pouze dvěma kolejemi. Zde se nacházelo překladiště uhlí, písků a sypkých materiálů.

Dále zde v letech 1986 – 1989 bylo vybudováno překladiště těžkých kusů a v roce 1990 zprovozněno. Bylo osazeno jeřábem o nosnosti 40 t. Jeřáb obsluhoval kromě přistavených lodí plochu 163 m dlouhou a 45 m širokou pro skladování a překládku na železnici. Současně zde byla vybudována potřebná administrativní budova pro kontejnerové překladiště. Toto překladiště sloužilo do roku 2002.

Tyto informace pochází ze stránek www.zastarouprahu.cz, kde naleznete více historických detailů a informací.

Současný rozvoj přístavu asi nejlépe popisují samotní investoři – developeři rozsáhlích bytových projektů, kteří v současnosti utváří novou podobu přístavu

„V pěti fázích na území holešovického přístavu vyroste město ve městě čítající circa tisíc nadstandardních bytů, kancelářské a obchodní prostory, restaurace a kavárny. Rozsáhlá zelená plocha vytvoří oddychovou zónou s dostatkem prostoru pro aktivní i poklidný život a odpočinek.“

„Nová čtvrť vzniká na území holešovického přístavu. Firma Lighthouse Vltava Waterfront Towers se tu rozhodla investovat v průběhu 10 let zhruba 400 milionů dolarů.“

„Kolem přístavního bazénu vzniknou promenády s hospodami, kavárnami, obchody a zázemím pro sportovní plavbu. Jachty u kotvišť oživí vodní plochu.“

Více o těchto urbanistických projektech naleznete na stránkách: