Přístaviště malých plavidel v Děčíně - vizualizace

Přístaviště malých plavidel Děčín – pontony jsou na místě

Přístaviště malých plavidel Děčín má od dubna 2022 zajistit možnost vyvázání rekreačních plavidel. Čtyři pontony budoucího přístaviště jsou na místě.

Ředitelství vodních cest zveřejnilo záběry z přesunu čtyř železobetonových pontonů, které budou tvořit vlastní přístavní molo. Pontony byly již delší dobu připravené na hrázi v přístavu Děčín-Loubí. Záměru přepravit pontony po vodě na místo budoucího přístaviště však doposud bránil nízký stav vody v Labi. Přístaviště Smetanovo nábřeží je od přístavu Děčín-Loubí vzdáleno je několik set metrů proti proudu Labe. Na trase se však nachází nešťastná plavební úžina zvaná Heger, která patří mezi největší překážky labské vodní cesty vůbec.

Vodočet Děčín - hladina Labe mírně stoupla
Vodočet Děčín – hladina Labe mírně stoupla
Proklínaná plavební úžina Heger v Děčíně na Labi
Proklínaná plavební úžina Heger v Děčíně na Labi

Jak uvedlo Ředitelství vodních cest, s přepravou pomáhal jejich vlastní vlečný remorkér Beskydy, tlačný člun IVO Povodí Labe a remorkér TR-1 Martina Wawrause. „Proti proudu a v nestálém počasí bylo třeba napnout veškeré síly“, zhodnotilo Ředitelství.

Na místě byly pontony ukotveny k připraveným ocelovým dalbám. Dále bude následovat dovybavení palubou, zábradlím, elektrickými přípojkami a dalším zařízením. Osazena bude přístupová lávka, která propojí samotný břeh s plovoucím molem.

Popis projektu přístaviště malých plavidel Děčín

Stavba se nachází na pravém břehu řeky Labe v ř. km 740,20 – 740,23, v místě stávající nábřežní zdi na Smetanově nábřeží asi 250 m pod Tyršovým mostem ve směru toku.
V přístavišti bude možné krátkodobé a střednědobé podélné stání 4 malých rekreačních plavidel, včetně zajištění bezpečného nástupu a výstupu osob a odběru elektrické energie a vody z odběrného sloupku. Přístaviště bude veřejného charakteru a je tvořeno plovoucím molem o délce 36,0 m a šířce 2,5 m.

Přístaviště malých plavidel Děčín - vizualizace
Přístaviště malých plavidel Děčín – vizualizace
Přístaviště malých plavidel Děčín - vizualizace
Přístaviště malých plavidel Děčín – vizualizace

Umístění budoucího přístaviště na mapě:

Zdroj: www.rvccr.cz